Acord Parcial del Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural

Notícies

BlogNotíciesAcord Parcial del Conveni Col·...

Acord Parcial del Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural

El passat 23 de febrer de 2022, i després d’un llarg procés de negociació, es va signar l’Acord Parcial del Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural per als anys 2022, 2023 i 2024, amb una actualització de les taules salarials.

L’Acord ha estat signat, per la part patronal, per ACELLEC, ACCAC i La Confederació, i per la part sindical per CCOO, FESMC-UGT i FE-USOC

La Mesa de Negociació del Conveni Col·lectiu del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya ha acordat increments salarials d’un 7% distribuïts entre 2022 i 2024

Celebrem la signatura de l’acord i agraïm l’esforç a totes les parts, en especial a l’equip negociador de la Comissió de Lleure de La Confederació per l’esforç i energies dedicades en benefici del conjunt del sector.