Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària

Notícies

BlogNotíciesAvantprojecte de llei de l’Agè...

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària

Fa unes setmanes es va obrir el procés de consulta pública arran de l’aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, agència impulsada pels Departaments de Drets Socials i de Salut.

Aquest nou model ha d’aportar una millor resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables pel que fa a la salut i al benestar. En relació amb el disseny de les polítiques públiques, s’aconseguirà passar de dues estratègies paral·leles —la social i la sanitària—, a una única estratègia de planificació integrada de país, assegurant una assignació eficient dels recursos i evitant duplicitats, fet que la pandèmia que hem patit ha posat de manifest.

Els principals objectius de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària seran:

  • Promoure la qualitat de vida, l’apoderament i l’autonomia personal.
  • Millorar l’experiència dels professionals, així com de les persones ateses i les seves famílies, vetllant perquè puguin desenvolupar el seu projecte vital en l’entorn familiar i comunitari.
  • Millorar l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari i de serveis socials, mitjançant l’adequació en el cost de l’atenció i garantint la qualitat, l’accessibilitat i l’equitat.

 

La memòria premilinar aprovada pel Govern el passat 8 de febrer fixa també els objectius específics de la futura Agència:

  • Transformar els serveis residencials per tal que responguin plenament als projectes vitals de les persones usuàries, al marc de drets i la diversitat de persones i territoris, tot promovent una transició efectiva cap a la desinstitucionalització.
  • Enfortir i integrar els serveis i suports d’atenció domiciliària per garantir el dret a viure de forma independent a la comunitat en les millors condicions de salut i qualitat de vida.
  • Garantir la interacció entre els àmbits social i sanitari de la xarxa de salut mental amb el desenvolupament d’un model d’atenció integrada.
  • Avançar en el model integrat de sistemes d’informació social i sanitari que permeti compartir i integrar la informació generada pel sistema de salut i el sistema social (història social i sanitària compartida), per tal que organitzacions i professionals de diferents àmbits d’atenció puguin coordinar-se i col·laborar.

Els departaments de Drets Socials i de Salut han obert una consulta pública al conjunt de la ciutadania i organitzacions. Amb aquesta iniciativa el Govern vol copsar i incorporar el parer dels ens locals, associacions representatives, proveïdors i entitats prestadores dels sistemes de serveis socials i de salut i professionals amb competències relacionades amb atenció integrada.

La participació es vehicula a través del portal de participació de la Generalitat, a través de l’enllaç que us deixem més a baix, on hi trobareu tant la memòria preliminar així com altra documentació de referència.

Així mateix han habilitat un formulari web amb preguntes concretes per orientar el debat i fer arribar les aportacions.

Es poden fer aportacions fins el 28 de març