Barcelona presenta l’Acord de Ciutat per a l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària 2030

Notícies

BlogNotíciesBarcelona presenta l’Acord de ...

Barcelona presenta l’Acord de Ciutat per a l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària 2030

Avui (re)llancem la proposta de Llei d’Acció Concertada per la provisió de serveis públics d’atenció a les persones de caràcter social. Una proposta del #TercerSectorSocial per la construcció d’un nou model de col·laboració publicosocial. I què vol dir això? 
 
La Confederació
 
1 Un model que garanteixi la protecció dels #dretssocials, l’interès general i la qualitat de l’atenció a les persones.
2 Un model que reconegui l’especificitat i la rellevància dels serveis d’atenció a les persones de caràcter social i n’asseguri la cobertura.
 
3 Un model que d’acord amb la normativa europea i estatal articuli la gestió dels serveis a les persones fora de la Llei de Contractes del Sector Públic.
3 Un model que garanteixi l’eficiència i el retorn social dels recursos públics, en base a una gestió #senseafanydelucre.
 
 
 
 
 

i del conjunt d’agents socials, polítics i econòmics del país per fer efectiu el mandat del

perquè s’aprovi un projecte de Llei per a revisar el marc regulador de la gestió concertada de serveis de caràcter social.

Em plau poder adjuntar-vos la Proposta de Llei d’Acció Concertada per la provisió de serveis públics d’atenció a les persones de caràcter social que impulsem des de La Confederació. Com sabeu, aquesta es una proposta legislativa que el Tercer Sector Social ve batallant des de fa molts anys i que ara hem actualitzat en el marc del Grup de Treball de Models de Col·laboració Publicosocial del qual formeu part bona part de les entitats sòcies.

 

Estem convençuts que aquesta Llei ha de contribuir definitivament a la construcció del desitjat model de col·laboració publicosocial que defensem:

 

  • Un model que, per sobre de qualsevol altra consideració, garanteixi la protecció dels drets socials, l’interès general i la qualitat de l’atenció a les persones, especialment les més vulnerables.
  • Un model que reconegui l’especificitat i la rellevància dels serveis d’atenció a les persones de caràcter social i n’asseguri la cobertura.
  • Un model que, d’acord amb el què permet la normativa europea i estatal, articuli la gestió dels serveis d’atenció a les persones al marge de la Llei de Contractes del Sector Públic, a través de l’acció concertada com a fórmula no contractual.
  • Un model que garanteixi l’eficiència i el màxim retorn social dels recursos públics, en base a una gestió solidària sense afany de lucre.
  • Un model que limiti clarament l’interès econòmic dels operadors que accedeixin a l’acció concertada, atorgant un rol fonamental i estratègic a la iniciativa social, com a part essencial del sistema català de serveis d’atenció a les persones de caràcter social.
  • Un model que eradiqui definitivament el greuge comparatiu entre els serveis de gestió pública directa i els de l’àmbit concertat, impulsant l’equiparació de costos dels serveis, incloses les condicions salarials i laborals de les professionals.
  • Un model basat en el diàleg i la coresponsabilitat per assolir uns objectius compartits: la defensa dels drets socials i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

 

Sabem que no serà fàcil, però aquesta proposta entenem que ha de suposar el canvi de paradigma que persegueix el Tercer Sector Social des de fa anys i que, poc a poc, està fent “taca d’oli” i impregnant el discurs polític del nostres governants. Com hem ja dit públicament, en aquesta legislatura serem més exigents que mai a l’hora de reclamar al nou Govern que facin efectius els seus compromisos. És urgent i cal passar de les paraules als fets. I sobre això, tenim molt present que hi ha un mandat exprés del Parlament de Catalunya perquè el Govern aprovi, en el termini de dos anys – que s’esgota a l’abril del 2022 – un projecte de Llei per a revisar el marc regulador de la gestió concertada de naturalesa no contractual per a la prestació de serveis de caràcter social (disposició final segona de la Llei 5/2020).

 

Aquesta proposta de llei que rellancem avui forma part del triple marc legislatiu de suport i reconeixement al sector i anirà acompanyada del desplegament de la Llei catalana de l’Economia Social i Solidària, de la mà de l’AESCAT, i de la Llei del Tercer Sector Social de Catalunya, de la mà de la Taula. Aquests són els marcs legislatius que la nostra Assemblea ha acordat tirar endavant i hi posarem tots els esforços perquè es facin realitat, vetllant per l’encaix i reforç mutu de cadascun d’ells.

 

Aquest és doncs un document obert i viu, que ha de servir com a punt de partida per la negociació i construcció col·lectiva amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i tots els agents polítics, econòmics i socials del país. Per tant, no és un punt i final, al contrari, és l’inici d’una feina d’incidència política i social que hem de fer entre tots.

 

Us animem a llegir-vos detingudament el document i, tal com vam fer en el seu dia, ens posem de nou a la vostra disposició per explicar-vos detalladament la proposta, a vosaltres i als vostres associats. És important que tot el sector es faci seva la iniciativa i, com sempre diem, que entre totes fem que no hi hagi cap interlocutor – del més polític al més tècnic – que no sàpiga que el Tercer Sector Social reclama un nou model d’acció concertada.

 

Finalment, i en nom de la Junta Directiva de La Confederació, vull agrair a totes i cadascuna de les persones – de les federacions sòcies i de les seves entitats de base – que han participat en el grup de treball al llarg de tot aquest temps. Sense elles aquest document no hagués estat possible.

Us deixem el vídeo de l’acte de presentació de l’Acord de Ciutat per a l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030
Share on twitter
Share on linkedin