Càpsula de coneixement i debat: “Novetats laborals en l’àmbit de la conciliació de la vida familiar i professional”

Notícies

BlogNotíciesCàpsula de coneixement i debat...

Càpsula de coneixement i debat: “Novetats laborals en l’àmbit de la conciliació de la vida familiar i professional”

Com sempre que hi ha canvis substancials en la legislació que ens afecta, des de La Confederació organitzem una càpsula de coneixement i debat per tal de saber-ne les novetats i el seu marc d’aplicació. En aquest cas parlarem de les novetats laborals en l’àmbit de la conciliació de la vida familiar i professional.

El Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, amb efectes des del 30 de juny, inclou importants mesures en l’àmbit laboral, com nous permisos retribuïts, reforç a la conciliació, adaptació de jornada i parelles de fet. La norma modifica diversos preceptes de l’Estatut dels Treballadors i de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social per a transposar a Dret espanyol la Directiva de la Unió Europea 2019/1158, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els
cuidadors.

En aquesta sessió presentarem les novetats en matèria de permisos i mesures de conciliació previstes, aprofundint en aspectes com l’adaptació de la jornada, les mesures de conciliació per naixement, adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acollida i excedències, entre d’altres i la necessària adaptació dels textos convencionals a la nova regulació.

Ho farem de la mà de l’experta advocada laboralista Abigail Blanco Cumplido, sòcia del Gabinet Jurídic FJM Advocats. 

INFORMACIÓ BÀSICA

TÍTOL | “Novetats laborals en l’àmbit de la conciliació de la vida familiar i professional. Reial Decret-llei 5/2023” 

QUAN | dijous 30 de novembre de 2023, de 15.30 a 17.00 hores.

PERSONES DESTINATÀRIES | Persones vinculades al Tercer Sector Social

MODALITAT VIRTUAL

Sessions exclusives per a persones vinculades a organitzacions del tercer sector social. En cas d’exhaurir-se les places tindran prioritat les persones vinculades a les organitzacions sòcies de La Confederació i les seves entitats de base. Aquesta sessió no té cost per a les persones assistents.