“Pressupostos 2023: urgents i necessaris” – Editorial d’Helena Fontanet, presidenta de La Confederació

Notícies

BlogNotícies“Pressupostos 2023: urge...

“Pressupostos 2023: urgents i necessaris” – Editorial d’Helena Fontanet, presidenta de La Confederació

Fa uns dies vam comparèixer a la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya per exposar, una vegada més, la necessitat de dotar els serveis d’atenció a les persones de caràcter social d’un finançament just.

Necessitem que hi hagi pressupostos per a l’any 2023 que representin una aposta decidida per ubicar el sector Social allà on pertoca, al costat de Salut i Educació, com a pilars fonamentals de l’Estat del Benestar. Es tracta de serveis que són en gran part de responsabilitat pública i com a tal, és l’Administració la que ha de garantir que les dotacions pressupostàries siguin les adequades per sostenir-los.

Catalunya no es pot quedar enrere. Cal una major inversió en matèria social per donar una resposta adequada a les creixents necessitats de la ciutadania, dignificar les condicions com s’estan prestant aquests serveis i materialitzar un reconeixement a la tasca que desenvolupen els més de 100.000 professionals del Tercer Sector Social, un 75% dels quals són dones.

La situació del sector és crítica i requereix de respostes immediates perquè amb el finançament actual el Tercer Sector Social no podrà continuar sostenint unes activitats que són absolutament essencials pel país i per a les persones, especialment les que pateixen situacions d’especial vulnerabilitat.

 

Per tot això, des de La Confederació demanem l’aprovació d’uns nous pressupostos que no només consolidin els increments de preus fets aquest any 2022, sinó que incorporin des del moment de la seva configuració un nou increment significatiu de les dotacions pressupostàries destinades a aquests serveis, independentment de l’instrument de col·laboració (concert, contracte o subvenció) i de la procedència del finançament públic (autonòmic o local).

També demanem que s’incloguin mesures pressupostàries per fer front a l’increment extraordinari de costos de subministres, especialment en matèria energètica i de l’alimentació. I finalment, reclamem una mirada estratègica per elaborar un pla plurianual i transversal de millora del finançament dels serveis, projectes i activitats de caràcter social que més enllà de l’any 2023 representi un escenari de recursos econòmics a dos, tres o quatre anys vista per permeti millorar les condicions laborals dels treballadors i assolir l’equiparació amb la funció pública per disposar d’un Tercer Sector Social fort, amb capacitat d’innovació, de retenció de talent, i sobretot, amb més i millor capacitat per donar resposta a les creixents necessitats socials de la ciutadania.

Helena Fontanet
Presidenta de La Confederació

Compareixença davant de la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya, el passat 16 de novembre de 2022. La presidenta de La Confederació, Helena Fontanet, i la directora, Laia Grabulosa, varen reclamar un finançament just per les entitats socials i per l’atenció a les persones, així com la necessitat de tenir uns pressupostos que garanteixin una major inversió en l’àmbit social, que al costat de salut i d’educació, formen els 3 pilars de l’estat del benestar.