Comunicat conjunt de les patronals d’atenció a la gent gran sobre la fermesa de la sentència del TSJC en relació al conveni col·lectiu d’atenció a la gent gran

Notícies

BlogNotíciesComunicat conjunt de les patro...

Comunicat conjunt de les patronals d’atenció a la gent gran sobre la fermesa de la sentència del TSJC en relació al conveni col·lectiu d’atenció a la gent gran

Les patronals del sector de l’atenció a la gent gran Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), Associació de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD), Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya (CESOCAT), La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya i Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR) com a continuació de les darreres manifestacions fetes el passat dia 22 d’octubre de 2021, hem elaborat el següent nou comunicat conjunt: