Comunicat conjunt sobre la sentència del TSJC en relació a la impugnació de la mesa de negociació del conveni col·lectiu d’atenció a la gent gran

Notícies

BlogNotíciesComunicat conjunt sobre la sen...

Comunicat conjunt sobre la sentència del TSJC en relació a la impugnació de la mesa de negociació del conveni col·lectiu d’atenció a la gent gran

Les patronals del sector de l’atenció a la gent gran Associació Catalana d’entitats de Salut (ACES), Associació de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD), Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya (CESOCAT), La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya i Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR) hem elaborat el següent comunicat conjunt: