Premis La Confederació 2021: Reconeixement del Tercer Sector Social a les entitats socials i les seves iniciatives per fer front a la COVID-19

Notícies

BlogNotíciesPremis La Confederació 2021: R...

Premis La Confederació 2021: Reconeixement del Tercer Sector Social a les entitats socials i les seves iniciatives per fer front a la COVID-19

 El Tercer Sector Social premia el compromís, resiliència, adaptació, transformació i innovació de les entitats socials per continuar oferint serveis a les persones amb la màxima qualitat, fent front a la COVID-19.
Han estat guardonades la Fundació Espigoladors (El Prat de Llobregat), Reflexes SCCL (Barcelona), Fundació Solidança (Sant Just Desvern) i la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec (Barcelona).
Les 37 candidatures presentades queden recollides en unes fitxes individuals d’experiències i bones pràctiques referents per al conjunt del Tercer Sector Social.

El Tercer Sector Social de Catalunya es va citar ahir a la Casa Convalescència de Barcelona a l’acte d’entrega dels V Premis La Confederació 2021, atorgats per La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, acte que també es va retransmetre via streaming.

Com a totes les edicions dels nostres Premis hem volgut reconèixer a unes entitats, a tot un sector, que no només és generador d’economia, sinó que transcendeix més enllà i innova en la gestió, posant a les persones (usuàries i treballadores) al centre i té voluntat de transformació social.

Aquestes paraules, en plena pandèmia de la COVID-19, prenen més transcendència que mai, i per això davant un any excepcional, hem volgut fer uns premis excepcionals, i dedicar la cinquena edició dels Premis La Confederació a visibilitzar l’esforç que han realitzat totes les entitats del Tercer Sector Social i reconèixer experiències innovadores, creatives i valentes per adaptar-se al nou context.

Des d’una mirada àmplia s’ha volgut guardonar a iniciatives que hagin suposat un alt nivell d’innovació i adequació a la situació sobrevinguda per la pandèmia, mantenint o generant oportunitats per a les persones, especialment pels col·lectius més vulnerables, creant nous serveis i productes per donar resposta a les noves necessitats socials i impulsant transformacions organitzatives o noves maneres de treballar, o intercooperant entre diverses organitzacions o administracions i treballant en xarxa. 

L’acte, conduit per la periodista Rita Marzoa, i inaugurat pel president de La Confederació, Joan Segarra, va comptar amb la presència de 80 persones, (professionals del sector, de la Junta Directiva de La Confederació, presidentes de les Federacions del sector, així com representants de l’administració pública i diputats i diputades del Parlament de Catalunya, amb un aforament reduït per complir les mesures COVID-19, i també es va retransmetre via streaming, seguit per una cinquantena persones.  

Joan Segarra va destacar que “aquesta cinquena edició dels Premis La Confederació vam tenir clar que havia de ser un acte de reconeixement al sector. Un reconeixement que durant el temps de pandèmia hem vingut reivindicant repetidament i que ha costat molt de materialitzar. De fet, segueix sent una reivindicació. Aquest és un acte de reconeixement del sector fet pel propi sector”.  També ha aprofitat per demanar que aquesta sigui una legislatura social: “Les reclamacions que hem anat acumulant durant anys han de tenir resposta durant aquest quatres anys. Govern, Parlament, ajuntaments, diputacions i tot el conjunt d’administracions han de demostrar que creuen en el Tercer Sector Social de Catalunya. Cal passar de les paraules al fets.

 
Varen resultar guardonades les següents iniciatives

El jurat dels Premis (format per membres guardonats en altres edicions, personalitats coneixedores del Tercer Sector Social, periodistes i membres de l’administració pública de Catalunya) ho va tenir, certament difícil, i d’entre les 37 iniciatives presentades va decidir guardonar a les següents:

“Conserves que cuiden” de la Fundació Espigoladors per davant una crisi sense precedents, unir forces amb les xarxes locals i veïnals emergents durant el confinament per distribuir aliments frescos (obtinguts en espigolades als camps) a les famílies amb dificultats; a més, van posar el seu obrador (que és un espai d’inserció laboral de persones en situació de risc d’exclusió social) a disposició de les necessitats socials del moment elaborant conserves vegetals amb alt valor nutritiu i fent-les arribar a les persones en situació de precarietat, especialment infants i persones grans.

“Re-connec@t” de la Fundació Solidança per captar i reparar 150 ordinadors i distribuir-los a aquelles famílies que no en disposaven i així combatre l’escletxa digital, especialment entre joves i infants, i fer que aquests poguessin mantenir les seves necessitats educatives durant el confinament. Gran part de les reparacions foren portades a terme per persones en risc d’exclusió, aconseguint així mantenir llocs de feina.

“Xarxa d’Entitats Socials 2021: Resposta comunitària a l’emergència social produïda per la crisi de la COVID-19” de la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec per impulsar la col·laboració amb el veïnat i els serveis socials i de salut en època de pandèmia. Especialment per la creació d’una taula d’entitats socials al barri per fer recerca, recollida, emmagatzematge i distribució d’aliments i altres productes de primera necessitat, així com el recapte i distribució de donacions directes, i un llarg etcètera d’accions per donar resposta a les necessitats de les persones afectades per la crisi social de la COVID-19.

“Reflexes confinats” de Reflexes SCCL per crear un espai de contingut virtual, gratuït i de lliure accés on s’han emmagatzemat propostes lúdiques, educatives i de cures. Totes les propostes han estat creades per les treballadores de la cooperativa des que va aparèixer la pandèmia per millorar la salut emocional de les persones joves i la infància. Les activitats estan agrupades en blocs i són dirigides a un públic divers, especialment, aquell més afectat per la crisi de la COVID-19, infants i les seves famílies. Actualment es continua generant contingut.

Van cloure l’acte el Sr. Jesús Naharro, diputat delegat de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, la Sra. Sonia Fuertes, Comissionada d’Acció Social de l’ Ajuntament de Barcelona el Molt Hble. Sr.  Roger Torrent, conseller de Treball de La Generalitat de Catalunya.

El Sr. Jesús Naharro va destacar “la capacitat de resilència i innovació de les entitats socials del país” remarcant, però que “des de les administracions públiques s’han de repensar les polítiques socials”.  La Sra. Sonia Fuertes va posar l’èmfasi en que “hem viscut incerteses, però també n’hem generat aprenentatges: treball en xarxa, treball comunitari”.  Per acabar l’acte, el Molt Hble. Sr.  Roger Torrent va expressar que “hem de saber proporcionar al Tercer Sector Social les eines i recursos necessaris per enfortir-lo