El Tercer Sector reclama al Govern garanties d’accés als tests d’antígens per als col·lectius en situació de vulnerabilitat i mesures de suport a les entitats socials per cobrir els sobrecostos derivats de la COVID-19

Notícies

BlogNotíciesEl Tercer Sector reclama al Go...

El Tercer Sector reclama al Govern garanties d’accés als tests d’antígens per als col·lectius en situació de vulnerabilitat i mesures de suport a les entitats socials per cobrir els sobrecostos derivats de la COVID-19

La Confederació i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya , com a organitzacions representatives del tercer sector, reclamem al Govern mesures de suport per als col·lectius en situació de vulnerabilitat i per les entitats socials, i les seves treballadores, que els atenen i acompanyen per fer front a la sisena onada de la pandèmia de la COVID19.

Entre les diverses demandes que fem com a sector destaquem que es pugui garantir l’accés als test d’antígens a tota la població, sobretot als que tenen uns recursos econòmics molt limitats, malgrat la recent regulació del preu, unes mesures transversals de suport, perquè totes les entitats socials puguin fer front als sobrecostos de la pandèmia i assegurar la màxima protecció tant a les persones ateses com a les professionals, així com poder fer front a les baixes laborals i reforçar els equips de treball i per últim denuncien que en plena sisena onada la Generalitat de Catalunya hagi aturat la provisió de material de protecció a
aquelles entitats socials que encara en rebien i que el Departament de Drets Socials no pugui garantir el pagament de sobrecostos previstos en el Decret 29/2020.

Considerem que, amb la regulació que fixa el preu màxim dels tests d’antígens no n’hi ha prou per garantir que els col·lectius en situació de vulnerabilitat en tinguin accés. Recorda que aquests col·lectius compten amb uns recursos econòmics molt limitats però que, a la vegada, tenen més probabilitat de contagiar-se perquè estan més exposades al virus per les seves condicions socioeconòmiques (treballs més precaris, sense opcions de fer teletreball, etc.). En aquest sentit Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector, assegura que “és un producte sanitari al qual les famílies amb més dificultats econòmiques també han de tenir dret a accedir-hi. Sembla que sigui un preu assequible però, per a aquestes llars, amb uns ingressos molt baixos i precaris, el cost dels tests continua sent significatiu”.

Des del Tercer Sector Social també denunciem que ens sentim desemparats per part de la Generalitat de Catalunya: gairebé el 74% de les entitats socials ha continuat tenint sobrecostos derivats de la pandèmia, amb una mitjana de 8.313€/mes el 2021. Així mateix, el 38% han vist reduïts els seus ingressos a causa de la COVID-19. Igualment, previ a l’entrada de la nova variant òmicron, les baixes laborals amb motiu de la pandèmia encara se situaven un 79% per sobre de les que hi havia l’any 2019 i les entitats socials alerten que aquesta situació s’ha vist desbordada amb la nova onada que ha comportat un creixement exponencial de contagis i baixes laborals de professionals.

En aquest context, la Confederació i la Taula denunciem que, en plena sisena onada, des de l’1 de gener de 2022 s’hagi aturat la provisió de material de protecció a les entitats socials que n’havien anat rebent fins ara (principalment, centres residencials de persones grans, amb discapacitat i amb problemes de salut mental) i que el Departament de Drets Socials no pugui garantir, a hores d’ara, la continuïtat de les mesures de suport per la cobertura de sobrecostos previstes en el Decret 29/2020

Ambdues entitats reclamem al Govern de la Generalitat de Catalunya mesures transversals de suport a la cobertura dels sobrecostos derivats de la pandèmia per a totes les entitats socials del país, sigui quin sigui el seu àmbit d’actuació perquè cal recordar, una vegada més, que les mesures implantades fins al moment han estat desiguals i hi ha determinats àmbits que no han vist mai cobertes les seves necessitats (atenció precoç o atenció domiciliària, per exemple).

Com a sector instem a desplegar els instruments administratius que millor s’adaptin a les necessitats de les entitats, ja sigui a través d’una convocatòria extraordinària de subvencions que permeti cobrir els sobrecostos (compra de mascaretes FFP2, test d’antígens o altre material de protecció, cobertura de les baixes laborals, reforç dels equips per complir amb els protocols sectorials, etc.) o d’altres mecanismes vinculats a la facturació dels serveis prestats. Igualment, exigim la continuïtat i el compliment de les mesures establertes en el Decret 29/2020. En aquesta línia Joan Segarra, president de La Confederació, manifesta que “mentre persisteixi la pandèmia i restin vigents els protocols sectorials d’obligat compliment per les entitats cal exigir mesures de suport. Cal recordar que el Tercer Sector Social està desenvolupant majoritàriament serveis que són de responsabilitat pública i està assumint uns sobrecostos derivats del compliment dels protocols que exigeixen les autoritats sanitàries.”

Finalment, reclamem una major claredat en els protocols sanitaris per garantir la seguretat de totes les persones i facilitar el funcionament de les entitats.