El Govern crea l’Estratègia de reconeixement del lleure educatiu

Notícies

BlogNotíciesEl Govern crea l’Estratè...

El Govern crea l’Estratègia de reconeixement del lleure educatiu

El Consell Executiu de la Generalitat va aprovar, el dimarts 27 de febrer, la creació de l’Estratègia de reconeixement del lleure educatiu, perquè les entitats i associacions que es dediquen a l’educació de joves i infants a través d’activitats comunitàries no formals —com són els caus, els esplais o les colònies— tinguin més estabilitat i puguin estendre la seva oferta a tot Catalunya amb una visió a llarg termini.

En concret, l’Acord de Govern preveu que la Direcció General de Joventut, conjuntament amb les entitats del lleure educatiu i les entitats municipalistes, creïn el Consell Consultiu del Lleure Educatiu per tal d’identificar les problemàtiques i plantejar polítiques a mitjà i llarg termini per assegurar la viabilitat del sector a través de recursos i mitjans materials, humans i econòmics.

Les principals mesures de l’Estratègia seràn:

  • L’impuls d’esplais i agrupaments als territoris de Catalunya on n’hi hagi menys.
  • L’augment de les subvencions a les entitats i federacions.
  • L’adopció de noves mesures que garanteixin la convivència i permanència de les activitats de lleure tant a la natura com a l’espai públic de barris i municipis.
  • Més visibilització i reconeixement de la tasca i trajectòria històrica dels moviments del sector.
  • L’adopció de mesures per garantir la inclusió i la igualtat de participació en el lleure educatiu.

Aquestes accions estan inspirades en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2030, que situa l’educació en el lleure com a eina fonamental per al desenvolupament d’infants i joves i per a l’adquisició de competències, coneixements i aptituds.

Així mateix, el Pla recull que el lleure educatiu aporta una perspectiva comunitària de l’educació en què s’estableixen vincles de cohesió i que ha de fomentar un lleure de qualitat accessible a tothom. En la mateixa línia, l’Estratègia de Lluita contra la Pobresa Infantil a Catalunya i el projecte Barris amb futur estableixen el lleure educatiu com una eina clau.

L’Acord de Govern incorpora també les recomanacions del Síndic de Greuges, que en el seu informe sobre el dret al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars manifestava la necessitat que el Govern promogui el reconeixement del valor educatiu del lleure i constatava la importància estratègica d’aquest àmbit per fomentar la inclusió i la cohesió socials.

Per últim, l’acord signat preveu la creació de la Comissió Interdepartamental del Lleure Educatiu. La comissió ha de fer una avaluació i seguiment dels resultats i establir un pressupost ampli per implementar l’Estratègia.

La Direcció General de Joventut disposa d’un pressupost de 8,6 milions d’euros per subvencionar entitats i federacions de lleure educatiu per a aquest 2024. Aquests ajuts permetran que infants i joves puguin accedir a les activitats en igualtat de condicions, el monitoratge per a nois i noies amb discapacitat, l’execució d’activitats de lleure i la inversió en locals, entre altres mesures.

 

Escola Forca_FJC_2