La Comissió Europea aprova el Pla d’Acció per a l’Economia Social

Notícies

BlogNotíciesLa Comissió Europea aprova el ...

La Comissió Europea aprova el Pla d’Acció per a l’Economia Social

El passat mes de desembre de 2021 la Comissió Europea va aprovar i presentar el Pla d’Acció per a l’Economia Social a Europa que estableix 38 mesures per impulsar aquest model empresarial a la UE els propers nou anys (2021-2030) amb el repte d’incrementar el PIB comunitari de l’economia social d’un 6% actual al 15%.  

Aquest pla d’acció busca potenciar innovació social, donar suport al desenvolupament del social economia i potenciar el seu poder transformador en els àmbits social i econòmic. Uns 2,8 milions d’entitats d’economia social a Europa (dades del 2017) ofereixen solucions concretes i innovadores als principals reptes als quals ens enfrontem com a societat. Creen i mantenen llocs de treball de qualitat, contribueixen al mercat social i laboral amb la inclusió de col·lectius vulnerables i amb igualtat d’oportunitats per a tothom, impulsant el desenvolupament econòmic i industrial sostenible, promovent la participació activa de la ciutadania en les nostres societats i desenvolupant un paper important en el benestar d’Europa. Només cal recordar que durant la pandèmia de la COVID-19 moltes entitats de l’economia social han estat al capdavant de la crisi, desenvolupant materials per pal·liar la pandèmia, com màscares facials o gel hidroalcohòlic, recolzant l’educació digital en línia, assistint a persones necessitades o creant xarxes de suport a les comunitats locals.

Aquestes mesures s’emmarquen dins de tres grans prioritats: generar polítiques i marcs estratègics favorables a l’impuls de l’economia social; incrementar les oportunitats per al creixement d’aquestes entitats; i assegurar el reconeixement i la visibilitat del model.