La Confederació celebra l’Assemblea General Ordinària 2024

Notícies

BlogNotíciesLa Confederació celebra l&#821...

Notícies

BlogNotíciesLa Confederació celebra l&#821...

La Confederació celebra l’Assemblea General Ordinària 2024

Aquest divendres 24 de maig s’ha celebrat, a la Casa Golferichs de Barcelona, l’Assemblea General Ordinària de La Confederació, amb l’assistència de 19 de les 21 entitats sòcies que conformen la nostra organització.

Després de la benvinguda del president, Jordi Roman, i de determinar el quòrum, suficient per realitzar l’assemblea, es van aprovar l’avaluació del Pla de Treball i el tancament econòmic del 2023. Posteriorment es varen aprovar per unanimitat també, el pressupost per l’any 2024 i el pla de treball d’enguany, amb els següents eixos estratègics:

LÍNIA 1 | INCIDÈNCIA POLÍTICA, REPRESENTACIÓ I INTERLOCUCIÓ

 • Reconeixement del TSS i participació en espais de decisió
 • Promoure el suport empresarial i ciutadà
 • Reconeixement com un agent econòmic rellevant

LÍNIA 2 | MILLORA DEL FINANÇAMENT

 • Aconseguir millores en el finançament del serveis d’atenció a les persones de caràcter social,
 • independentment de l’instrument de col·laboració.
 • Incidir i fer seguiment del programa per a la revisió de costos dels serveis socials
 • Impulsar i fer seguiment de l’actualització de la Cartera de Serveis Socials

LÍNIA 3 | NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I MILLORA DE L’OCUPACIÓ

 • Promoure, estar presents i incidir en el marc català de relacions laborals del sector a través de la negociació col·lectiva
 • Qualitat de l’ocupación al sector
 • Conveni únic

LÍNIA 4 | ENFORTIMENT I SOSTENIBILITAT DEL TERCER SECTOR SOCIAL

 • Promoure l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya
 • Promoure la governança democràtica al Tercer Sector Social de Catalunya
 • Oferir suport jurídic en matèria de dret administratiu, relacions laborals i contractació pública
 • Millorar les competències del Tercer Sector Social en matèria de contractació pública

LÍNIA 5 | FORMACIÓ CONTÍNUA DELS PROFESSIONALS DEL SECTOR

 • Promoure espais sectorials de reflexió i intercanvi de coneixements entorn al formació al Tercer Sector Social
 • Promoure l’ús de la formació bonificada entre les entitats del Tercer Sector Social

LÍNIA 6 | ENFORTIMENT, PARTICIPACIÓ INTERNA I SOSTENIBILITAT DE LA CONFEDERACIÓ

 • Ampliar la representativitat de La Confederació
 • Dotar de viabilitat i sostenibilitat econòmica La Confederació

LÍNIA 7 | GESTIÓ ÈTICA COM A ELEMENT DIFERENCIADOR DEL TERCER SECTOR SOCIAL

 • Treballar en el compromís ètic de l’entitat amb la creació d’un codi ètic de forma participada amb les organitzacions sòcies i la creació d’un reglament de règim

Per acabar es va desenvolupar el torn de precs i preguntes, i es va donar per acabada l’AGO 2024, amb la tradicional foto de família, amb els membres de la junta directiva, sòcies i 

Twitter
LinkedIn