La Confederació denuncia que els pressupostos aprovats avui aboquen al Tercer Sector Social a un període de gran inestabilitat i incertesa

Notícies

BlogNotíciesLa Confederació denuncia que e...

La Confederació denuncia que els pressupostos aprovats avui aboquen al Tercer Sector Social a un període de gran inestabilitat i incertesa

Un cop aprovats avui al Parlament de Catalunya els pressupostos 2022 de la Generalitat de Catalunya, La Confederació denuncia que aquests comptes aboquen al Tercer Sector Social a un període de gran inestabilitat i incertesa donat que no incorporen cap millora en el finançament dels serveis d’atenció a les persones de caràcter social i que no incorporen els compromisos adquirits amb el sector social.

Fruit de les mancances identificades a partir d’un anàlisi independent del projecte de pressupostos de l’executiu català, La Confederació va fer arribar als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, així com al President Aragonès, al Conseller Giró i a la Consellera Cervera, un document d’esmenes amb 16 propostes d’addició que no han estat considerades.

Aquestes 16 propostes d’addició es poden condensar en:

  • La reclamació reiterada del Tercer Sector Social d’incorporar als pressupostos del 2022 un pla plurianual de millora del finançament que permetés assegurar la qualitat de l’atenció a les persones, la sostenibilitat dels serveis i un escenari d’equiparació de les condicions laborals de les professionals respecte la funció pública.
  • El compliment, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, dels compromisos existents de millora de les dotacions pressupostàries dirigides al finançament dels serveis d’atenció a les persones de caràcter social.

Com a entitat representativa del Tercer Sector Social de Catalunya, La Confederació alerta que hi ha mancances importants pel què fa al finançament dels serveis socials i d’atenció a les persones. Les partides contemplades en termes de millora del finançament no són en cap cas expansives, només garanteixen el manteniment de les tarifes, preus i dotacions pressupostàries actuals i, segons les dades analitzades, no són consolidables en anys posteriors, fet que preocupa enormement al sector.  Per concretar, els pressupostos del 2022 de la Generalitat de Catalunya no preveuen cap millora en el finançament dels serveis d’atenció a la gent gran, dels serveis de salut mental, dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat, dels centres d’atenció precoç, dels serveis d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres col·lectius en situació de risc, dels serveis d’inserció laboral, dels serveis d’atenció domiciliària, dels serveis d’execució penal, o dels serveis de lleure educatiu, entre d’altres.

Cal recordar que el sistema català de serveis públics d’atenció a les persones de caràcter social ve patint un infrafinançament crònic des de fa més de 10 anys i els compromisos de reconeixement del sector social com a pilar de l’Estat del Benestar no es veuen reflectits en els comptes aprovats.

La millora del finançament que reclama el Tercer Sector Social ha d’anar no només a l’ampliació la cobertura del sistema – absolutament necessària per pal·liar les necessitats socials de la ciutadania, especialment la més vulnerable – sinó que també ha d’anar a millorar les condicions com es desenvolupen aquests serveis en termes de sostenibilitat i condicions de treball dels centenars de milers de professionals que hi treballen.

Les demandes que no han quedat recollides se centraven, fonamentalment, en l’aprovació d’un pla pluriennal i interdepartamental per assolir progressivament l’equiparació de costos entre els serveis d’atenció a les persones de gestió pública directa i els de gestió indirecta, incloses les condicions salarials i laborals de les professionals, i en la concreció – ja en els pressupostos de l’any 2022 – d’un increment de les dotacions pressupostàries destinades a la millora del finançament del conjunt de serveis d’atenció a les persones de caràcter social.  Es pot veure el detall de les propostes  presentades en el següent document.

La Confederació estima que, en conjunt, l’increment que reclama el Tercer Sector Social per l’any 2022 exclusivament en concepte de millora de preus, tarifes, mòduls o partides pressupostàries corresponents als serveis d’atenció a les persones de caràcter social es concreta en 180 milions d’euros.

Joan Segarra, President de La Confederació afirma: “Som plenament conscients que amb un any no es podrà revertir la dècada de retallades i congelació que venim patint, però ara era el moment de fer un gest i no l’hem vist”. També apunta: “Cal recordar, una vegada més, que estem parlant de serveis de responsabilitat pública i per tant, és responsabilitat de l’administració dotar els serveis del pressupost necessari – independentment de l’instrument de col·laboració (concert, contracte, subvenció, gestió delegada) – per assegurar unes condicions òptimes que permetin assolir la qualitat de l’atenció desitjada, la necessària sostenibilitat dels serveis i la millora de les condicions laborals de les professionals.”

La Confederació valora que aquesta manca d’increments en el finançament dels serveis en els pressupostos del 2022, així com la congelació suportada l’any 2021 en la gran majoria d’àmbits d’actuació, constitueix un clar incompliment de l’Acord per una Catalunya Social signat entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i les entitats representatives del Tercer Sector Social el 31 de juliol de 2020, així com altres compromisos adquirits en el marc del Pla Estratègic de Serveis Socials (2021-2024) o el Pla de millora del sistema d’atenció a infants i joves, i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat (2021-2024).

Una vegada més, La Confederació posa de manifest que el Tercer Sector Social del país ha demostrat ser l’aliat estratègic de les administracions públiques en la provisió de serveis d’atenció a les persones més vulnerables, treballant amb vocació de servei públic i sense afany de lucre i en aquest sentit el President de la patronal expressa que  “el país no es pot permetre seguir debilitant el teixit social de casa nostra a costa de polítiques de contenció i, per tant, cal invertir en l’enfortiment del sector social, un sector que sens dubte és estratègic per la recuperació social i econòmica de Catalunya.”

Finalment, La Confederació considera que la capacitat del Govern per aplicar millores en el finançament dels serveis d’atenció a les persones no s’esgota en l’aprovació dels pressupostos i, per tant, anuncia que a partir del proper mes de gener es preveuen articular accions sectorials amb la finalitat d’aconseguir les millores que es mereix el sector i les professionals que en formen part .