Desgranem la contractació pública per a entitats del tercer sector social de la mà de 4 expertes

Notícies

BlogNotíciesDesgranem la contractació públ...

Desgranem la contractació pública per a entitats del tercer sector social de la mà de 4 expertes

Un cop realitzada la 7a edició del Programa de millora de competències en matèria de contractació pública per a entitats del tercer sector social, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, en recollim les dades més rellevants.  

El programa, molt ben acollit al sector, entronca directament amb tres dels eixos de treball estratègics de La Confederació: el foment de la competitivitat empresarial del tercer sector social, la millora de la contractació pública, garantint la qualitat dels serveis i el màxim retorn social, i finalment, la formació contínua dels equips de professionals del sector. La valoració feta per l’alumnat ha rondat el 4,75, sent 5 la nota màxima. 

El programa l’han impartit 4 expertes en la matèria, amb les que hem tingut l’ocasió de parlar sobre contractació pública i acció concertada al tercer sector social. 

De’n José Manuel Fresno García, expert en afers europeus, tercer sector, polítiques socials, finançament, desenvolupament i posicionament estratègic, en destaquem la seva síntesi valorativa entre els inconvenient i els avantatges de l’acció concertada: “Los 3 principales inconvenientes del concierto social son los posibles riesgos económicos para el proveedor, el hecho que el precio pagado pueda ser deficitario y no permite cofinanciación y que la capacidad de elección está condicionada a que exista oferta del servicio”.

Olga Castro García, experta en matèria de contractació pública, especialitzada en entitats socials, ens remarca el següent: ”Cal una preparació prèvia de la nostra organització per optar amb solvència a licitacions públiques i sobretot hem de ser molt reflexius a l’hora d’analitzar les licitacions i triar molt bé quina ens interessa i quines no”.

En Francesc Martinez Peña, consultor especialitzat en matèria de contractació pública, ens recorda que l’acció concertada de serveis fa segles que s’aplica: “El cloacarium era, a l’Imperi romà, la taxa o impost que s’havia de pagar als “concessionaris” de les latrines públiques per la seva utilització. Aquests “concessionaris” tenien aquest dret de cobrament una vegada obtenien l’arrendament mitjançant licitació pública i s’havien d’ocupar del seu manteniment”.

Tomás Segura Andrés, advocat especialista en contractació pública i assessor a entitats sense afany de lucre, ens destaca que “els drets i deures de l’entitat licitadora són tant en el procés previ a la presentació d’ofertes com durant el procés de licitació i després de l’adjudicació”.

Us informarem sobre properes edicions del curs, però si en voleu més informació, escriviu-nos un correu a [email protected].

Programa curs contractació pública 2023

974.17 KB 1155 Descàrregues