“Llums llargues” – Editorial d’Helena Fontanet, presidenta de La Confederació

Notícies

BlogNotícies“Llums llargues” &...

“Llums llargues” – Editorial d’Helena Fontanet, presidenta de La Confederació

Aquest mes de febrer el Departament de Drets Socials ha activat espais de treball sectorials amb la voluntat i compromís d’impulsar l’estudi de costos dels serveis de la Xarxa d’Atenció Pública de Serveis Socials i encetar també la revisió de l’actual Cartera de Serveis Socials.

Des de La Confederació compartim la necessitat d’articular aquests espais i, com a entitat representativa del Tercer Sector Social català, l’equip de Govern ens tindrà al seu costat per impulsar-ho. És sens dubte un exercici de transparència que ens ha de portar cap al què venim reclamant com sector des de fa anys: el finançament just dels serveis. Ni més, ni menys.

És una oportunitat per, conjuntament, posar llums llargues en el camí i determinar, no només el què costen avui en dia els serveis, amb les condicions actuals, sinó també el què costarien si es prestessin d’acord amb les condicions òptimes de qualitat, tant pel què fa a les necessitats de les persones ateses, com al reconeixement que mereixen els professionals i les entitats que formen part del sistema públic d’atenció social.

Aquesta feina ens ha de servir, per exemple, per avançar en l’equiparació de costos entre els serveis de gestió directa i els de gestió concertada, incloses les condicions laborals dels professionals, tant pel què fa a retribucions com a altres millores associades. I tot això, acompanyat del debat per la construcció d’un nou model de Cartera de Serveis Socials, més flexible i sostenible al llarg del temps, que permeti adaptar-se a les necessitats canviants de les persones i de l’entorn. Aquest és també un element indispensable per construir un bon sistema que doni resposta als reptes que tenim per endavant.

Grans reptes que requereixen pensar el model de serveis d’atenció a les persones que volem com a país i acordar les bases per fer-lo possible. Som-hi!

Helena Fontanet
Presidenta