Èxit a les sessions informatives sobre les principals novetats de la nova reforma laboral

Notícies

BlogNotíciesÈxit a les sessions informativ...

Èxit a les sessions informatives sobre les principals novetats de la nova reforma laboral

El passat 30 de desembre de 2021 es va publicar al BOE el “Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo

Les mesures recollides varen entrar en vigor el 31 de desembre de 2021, a excepció dels preceptes als quals es fa referència a l’apartat 2n de la Disposició final vuitena que entraran en vigor als tres mesos de la seva publicació.

Donat l’impacte de la reforma i amb l’objectiu de poder conèixer i aprofundir en les principals novetats, que afecten a tots els àmbits laborals i per tant també al Tercer Sector Social, La Confederació ha organitzat dues sessions informatives al respecte. La primera sessió informativa tindrà lloc el proper dia 20 de gener de 2022, a les 15.30 hores, en format telemàtic, a càrrec de Francesc José Maria, advocat i assessor en matèria laboral de La Confederació.

Donada la importància de la reforma i l’interès que ha despertat entre les entitats socials en poques hores es varen esgotar les places, superant les 100 inscrites.

Per això se’n va organitzar una segona, també a càrrec de’n Francesc José Maria, el proper dia 26 de gener, de 15:0 a 17:30, en format virtual, cobrint-se les places també en poques hores.

Ambdues sessions estan obertes a les entitats sòcies de La Confederació, tant a les de segon nivell com a les seves de base.

Properament, i donat l’interès i èxit de les sessions, valorarem realitzar-ne una tercera. Us mantindrem informades!

Consulteu el “Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo”