“Una oportunitat per avançar” – Editorial d’Helena Fontanet, presidenta de La Confederació

Notícies

BlogNotícies“Una oportunitat per ava...

“Una oportunitat per avançar” – Editorial d’Helena Fontanet, presidenta de La Confederació

Aquest mes de juny hem signat un conveni de col·laboració amb el Departament d’Economia i Hisenda, amb l’objectiu de mantenir una interlocució fluida i permanent sobre les línies d’ajut vinculades als fons europeus provinents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR), més coneguts com a Fons Next Generation EU. I de la mà del Departament de Drets Socials, també hem pogut conèixer més de prop els detalls de les bases que hauran de regir la convocatòria que es publicarà en els propers dies relacionada també amb aquests fons.

Com a organització representativa del Tercer Sector Social una de les nostres finalitats és enfortir i reforçar el rol de les entitats socials com aliades estratègiques de les administracions públiques a l’hora de garantir la cobertura de drets socials arreu del territori. La col·laboració entre la iniciativa social i les administracions s’ha consolidat com un model eficaç per donar resposta a les necessitats socials de la ciutadania, des d’una visió de complementarietat i corresponsabilitat, amb vocació de servei públic i sense afany de lucre.

Tenim molts reptes al davant per assolir una societat més justa i inclusiva al servei de les persones, especialment les més vulnerables, i de forma complementària a la inversió que requereixen les polítiques socials del país, aquests Fons Next Generation ens han d’ajudar a avançar en aquesta línia. Ben segur que no ho resoldran tot, però sí que confiem que puguin servir de palanca per a la transformació del model.

El foment de la innovació i les noves tecnologies en els serveis socials, el desplegament d’un model real d’atenció centrada en la persona que faciliti la transició cap a un model més comunitari, o la innovació social són alguns dels objectius que persegueixen aquests fons.

Tenim per endavant l’oportunitat d’avançar cap a polítiques i accions que comportin una transformació del model d’atenció social i comunitària. Una transformació que garanteixi les necessitats bàsiques dels ciutadans, que vetlli pel manteniment de la seva autonomia personal i, alhora, fomenti el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per a la dignitat de les persones.

Tots aquests reptes ja eren presents abans de la pandèmia, i abans que s’impulsessin aquests fons europeus de recuperació. Cal que aprofitem aquesta oportunitat per mirar de fer un salt endavant com a sector, optimitzant aquests recursos públics per construir plegats un sistema de serveis socials més sòlid i robust, ajustat a les necessitats socials de les persones. I en això el Tercer Sector hi té molt a dir, i molt a fer. Som una peça clau.

Helena Fontanet
Presidenta