Posicionament davant de la decisió de la Conselleria d’Educació d’avançar l’inici del curs escolar

Notícies

BlogNotíciesPosicionament davant de la dec...

Posicionament davant de la decisió de la Conselleria d’Educació d’avançar l’inici del curs escolar

La Conselleria d’Educació ha anunciat una modificació substancial del calendari escolar pel curs 2022-2023, avançant l’inici de curs al 5 de setembre per Infantil i Primària i al 7 de setembre pel l’ESO i estudis post obligatoris, adduint mesures pedagògiques, socials i de conciliació familiar.

Des de La Confederació, com a entitat representativa del sector no lucratiu de lleure educatiu, volem expressar la nostra absoluta sorpresa per aquesta decisió unilateral i per la manca de diàleg previ amb els diferents agents que conformen la comunitat educativa.  Entenem que al Govern li pertoca impulsar i desplegar les polítiques públiques, i així ha de ser, però tenint en compte l’impacte d’aquesta mesura, no compartim que s’hagi fet sense un debat previ que permetés assolir un consens entorn una qüestió tant rellevant com aquesta.

Som un actor clau de la comunitat educativa i és una realitat que Catalunya gaudeix d’un fort teixit social arreu del territori que, a través de casals, colònies, campaments i programes de lleure educatiu molt diversos, han estat un element sempre present en el paisatge pedagògic del nostre país.

L’Educació en el Lleure contribueix de forma molt significativa a la inclusió i a la igualtat d’oportunitats dels infants, dins i fora de l’escola. La seva universalització i garantia d’accés per a tothom és indispensable per a reduir les desigualtats educatives i socials. En aquest marc, el temps educatiu de migdia als centres escolars és sens dubte un espai educatiu fonamental i, amb aquest avançament de l’inici del curs escolar, considerem que no s’ha tingut prou en compte la diversitat de les famílies i realitats que atenem i que no se n’està assegurant l’accés a tots els infants.

Més enllà de les qüestions de fons, des d’una dimensió estrictament organitzativa l’avançament de l’inici del curs escolar també té un impacte molt important en l’organització de la prestació dels serveis i en la gestió dels professionals de les entitats: anticipar el calendari de formacions, organitzar els equips, preveure les noves contractacions, complementarietat amb la resta d’activitats de lleure educatiu fora de l’escola, etc. Aquesta complexitat representa un esforç enorme per part de les nostres entitats, no només en recursos humans, sinó també en econòmics.

Dit això, La Confederació i el conjunt d’entitats de lleure educatiu ens posem a disposició de la Conselleria per aprofundir en la concreció d’aquest nou calendari escolar i de les activitats que se’n derivin, tot garantint el millor servei als infants i reivindicant-nos, una vegada més, com un actiu fonamental del sistema educatiu.