Els Premis La Confederació: 7 anys reconeixent iniciatives del tercer sector social

Notícies

BlogNotíciesEls Premis La Confederació: 7 ...

Els Premis La Confederació: 7 anys reconeixent iniciatives del tercer sector social

Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures per la 7a edició dels Premis La Confederació el passat 31 de maig, estem molt contentes de poder-vos anunciar que no només s’han superat el nombre de candidatures presentades respecte l’any passat, sinó de tota la història dels Premis: enguany s’han presentat 60 iniciatives!

Volem, doncs, agrair molt especialment a totes aquelles entitats que s’hi han presentat, compartint les seves experiències per fer més visible la gran tasca que fan a tot el territori i per fer més gran el tercer sector social! 

Quan a l’any 2017 vàrem fer la primera edició dels Premis La Confederació volíem reconèixer els centenars d’iniciatives socials que duen a terme entitats d’arreu de Catalunya cada any. Perquè malgrat totes les dificultats, les entitats socials han mantingut i reinventat, en moltes ocasions, la seva activitat i compromís, demostrant la seva capacitat de resiliència, adaptació, transformació i innovació per continuar oferint serveis a les persones amb la màxima qualitat. I aquesta és la finalitat dels nostres, vostres premis: el reconeixement i el coneixement. 

IMATGE BUTLLETÍ CONFE
Des del seu inici l’any 2017 s’han presentat als Premis La Confederació 284 candidatures

Els Premis reconeixen iniciatives en els àmbits de la governança democràtica i de la transformació social portades a terme per entitats del Tercer Sector Social. Les categories premiades queden dividides, doncs, en 4, podent-se atorgar, segons cregui convenient el Jurat, un accèssit, o no. Els Premis 2021, però, donada la situació de crisi pandèmica, es va premiar a iniciatives que davant un any excepcional van realitzar experiències innovadores, creatives i valentes per adaptar-se al nou context.

  • Categoria governança democràtica: 
    • Governança democràtica i participació en la presa de decisions – Models i pràctiques de governança democràtica i participació dels diferents col·lectius que conformen l’entitat en els processos de presa de decisions.

    • Organitzacions saludables – Pràctiques que faciliten un bon clima laboral i fomenten un estil de vida saludable, que promouen la cura dels equips, que tenen en compte la perspectiva de gènere en la seva activitat, o que aposten per la    millora dels usos i la gestió del temps, entre d’altres.

  • Transformació social:
    • Nous productes i serveis – Generació de nous productes i serveis, donant resposta a la realitat actual i les noves necessitats emergents.
    • Alt impacte en la comunitat – Iniciatives amb alt impacte en la comunitat, provocant canvis en l’entorn de proximitat de les entitats. 

Els Premis La Confederació compten amb el suport del Departament d’Empresa i Treball, de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària de l’Ajuntament de Barcelona.