Oberta la convocatòria 2021 del programa d’acompanyament per la millora de la Governança Democràtica al Tercer Sector Social de Catalunya

Notícies

BlogNotíciesOberta la convocatòria 2021 de...

Oberta la convocatòria 2021 del programa d’acompanyament per la millora de la Governança Democràtica al Tercer Sector Social de Catalunya

La Confederació impulsa una nova convocatòria del programa d’acompanyament amb la voluntat que, en coherència amb els seus valors, la Governança Democràtica esdevingui un tret diferenciador del Tercer Sector Social de Catalunya. L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure models de Governança Democràtica a organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya i com a novetat d’aquesta edició 2021, es podran presentar entitats de primer grau i entitats de segon grau representatives (federacions) associades a La Confederació.  

ESTRUCTURA I METODOLOGIA DEL PROGRAMA

El programa tindrà una durada de 5 mesos i contempla les següents accions:

  • Presentació de la proposta: Presentació a les persones responsables de l’organització per definir conjuntament l’itinerari a realitzar i signatura d’un compromís de participació que inclogui totes les accions a realitzar i els drets i deures de les parts.
  • Diagnosi inicial: Identificació del punt de partida i dels principals reptes a abordar a cada organització a partir del model de Governança Democràtica.
  • Creació equip de treball: Creació d’un equip de treball interdisciplinar i representatiu de l’organització encarregat de liderar el projecte i avançar cap a models de Governança Democràtica
  • 3 tallers participatius: 3 tallers de cocreació d’iniciatives per impulsar models de Governança Democràtica a l’organització. Es treballarà a partir dels reptes identificats i es construiran de forma col·laborativa propostes d’actuació.
  • Pla d’acció: Definició d’un full de ruta individual per a cada organització que permeti avançar cap a models de Governança Democràtica.

El termini per a la presentació de sol·licituds es tancarà el dia 21 de maig a les 13.00 h. Només s’acceptaran les candidatures presentades a través del formulari habilitat a tal efecte. Podeu llegir les bases del programa aquí.

Les sessions es realitzaran atenent als condicionants i mesures sanitàries existents en cada moment per la contenció de la Covid-19, podent-se organitzar de forma presencial o telemàtica. Aquesta decisió es prendrà de forma consensuada entre l’organització participant i l’equip de persones consultores.

Aquest programa es du a terme amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)