equitat-genere

Equitat de Gènere

Equitat de gènere

portada

Equitat de Gènere

portada

La Confederació va iniciar, l’any 2017, de la ma de la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDIPAS), el Programa de gestió del canvi pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya. Actualment el programa el lidera La Confederació, amb la col·laboració del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.  

Aquest programa consta de 4 línies d’actuació:

LINIA D’ACTUACIÓ 1.
GENERACIÓ DE CONEIXEMENT I ANÀLISI DE DADES
Sense disposar de dades no es pot conèixer quina és la situació del sector i promoure accions de millorar. És per això que una linia d’actuació clau del Programa és la generació de coneixement amb perspectiva de gènere sobre l’ocupació que genera el Tercer Sector Social de Catalunya.

INFOGRAFIES RESULTANTS DEL L’ESTUDI “Els factors determinants de la bretxa salarial de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya” – Indicadors de les desigualtats 2021:

LINIA D’ACTUACIÓ 2.
ELABORACIÓ D’EINES I RECURSOS ÚTILS PER LES ENTITATS
Des de l’inici del Programa s’han elaborat diversos documents d’utilitat per les entitats que volen aprofundir en l’anàlisi de l’equitat de gènere a les organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya.
LINIA D’ACTUACIÓ 3.
ACOMPANYAMENTS ESPECIALITZATS
S’ofereixen acompanyaments personalitzats i especialitzats a entitats del Tercer Sector Social que vulguin generar canvis i millores en aquesta matèria, a través de convocatòries obertes de participació.

Des de l’inici del Programa l’any 2017, s’han beneficiat d’aquests acompanyaments les següents entitats:

LINIA D’ACTUACIÓ 4.
ACCIONS DIVULGATIVES I DE SENSIBILIZACIÓ
Realització de tallers pràctics, cicles de debat i reflexió, o altres actuacions de sensibilització pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya.

L’any 2022 vàrem realitzar 5 tallers, des del juliol fins a l’octubre. 2 de presencials sobre “Claus de la bretxa salarial de gènere: desmuntant mites i creences”, a Barcelona, i 3 de virtuals, sobre “Estratègies de conciliació i bretxa salarial de gènere: binomi per a la reflexió” i “Estils de lideratge i bretxa salarial de gènere dins del Tercer Sector”.

Jornada (setembre 2022): “La bretxa salarial de gènere al Tercer Sector Social: mites i realitats”.

Inclou la presentació de l’estudi: “Els factors determinants de la bretxa salarial de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya”   

El 2020, es va realitzar el Cicle “Els treballs de les dones en temps de Covid-19”: tres sessions per conèixer, debatre i reflexionar conjuntament sobre l’impacte de la pandèmia en perspectiva de gènere. Amb la voluntat de posar a disposició les ponències i reflexions generades al voltant d’aquesta qüestió, us posem a disposició els vídeo del Cicle. 

Impacte de gènere de la Covid-19. Contextualització i reptes.

Amb Sara Moreno, professora de Sociologia de la UAB i Especialista en temps, treball i gènere. 

6 de novembre de 2020

Teletreball amb perspectiva de gènere

Amb Sara Berbel, gerent municipal de l’Ajuntament de Barcelona; Alexis Serra, director de l’Oficina per a la Reforma Horària de la Generalitat de Catalunya; i Beatriz Castillo, responsable de RSE i comounicació de la Fundació Joia.

10 de novembre de 2020

Impacte de la Covid-19 en les dones del Tercer Sector Social

Amb Montse Fernández, professora de la UPC i experta en Tercer Sector; Laia Grabulosa, directora de La Confederació; i Fina Rubio, presidenta de DDIPAS.

30 de novembre de 2020

Voleu conèixer millor el Programa?

HOME-CARRUSSEL2

Governança Democràtica

Programa de foment de la Governança Democràtica

portada

Programa de foment de la Governança Democràtica

portada

Al 2017 La Confederació va impulsar i posar en marxa el Programa de foment de la Governança La Governança Democràtica al Tercer Sector Social de Catalunya amb l’objectiu d’aprofundir en una de les seves finalitats estatutàries: la promoció de models de gestió propis de l’Economia Social. El Programa compta amb la col·laboració de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament d’Empresa i Treball (Generalitat de Catalunya) i el suport especialitzat de Vector 5, Hobest i Grup Integral.

En els darrers anys, s’ha desenvolupat el marc conceptual de la Governança Democràtica i s’han promogut diverses linies d’actuació encaminades a enfortir el Tercer Sector Social a partir del compromís i de la millora de la participació interna i la gestió democràtica. 

Algunes d’aquestes accions són, per exemple:

  • Acompanyament especialitzat a entitats socials que volen transitar cap a la Governança Democràtica
  • Elaboració d’eines i recursos útils per a les entitats
  • Tallers de divulgació i sensibilització en torn la Governança Democràtica a les organitzacions
  • Identificació de bones pràctiques de participació interna i governança democràtica
  • Creació del Laboratori de Governança Democràtica

Programa d’acompanyament 2023 per la millora de la Governança Democràtica al Tercer Sector Social de Catalunya

El programa tindrà una durada de tres mesos i contempla tres fases. Una primera fase -de la mà de les federacions interessades- i després ja seran les entitats de base participants les que decideixin si volen aprofundir en el tema i avançar en les fases següents. La participació en les fases més avançades (2 i 3) requereix la participació en les fases anteriors. Aquestes dues fases seràn de Diagnosi i de Pla d’Acció (opcional). 

FASES DEL PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT 2023

Tallers de sensibilització sobre la matèria i que representen el punt d’inici per a aquelles organitzacions que vulguin continuar avançant en les següents fases del pla de treball previst:

TALLER 1

28 de setembre de 2023, de 15.30 a 17.30 hores

Seu de La Confederació | C. València 3-B, planta -1 (local 52), 08015 Barcelona

ENLLAÇ AL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

 
 
TALLER 2

29 de setembre de 2023, de 10 a 12h

Seu de La Confederació | C. València 3-B, planta -1 (local 52), 08015 Barcelona

ENLLAÇ AL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

 

assessorament-legal

Assessorament legal

Assessorament legal

portada

Assessorament legal

portada

Informem i assessorem a les nostres entitats sòcies en dos grans àmbits de gestió:

Relacions laborals i gestió dels equips de treball

Assessorament i actualització de novetats legislatives que afecten al marc de relacions laborals i gestió dels equips professionals de les entitats del Tercer Sector Social. Acompanyament en la negociació col·lectiva i aplicació dels convenis col·lectius sectorials. 

Amb la col·laboració de FJM Advocats.

Dret administratiu i contractació pública

Assessorament i actualització de novetats legisaltives que afecten al marc de contractació pública i de relació entre les administracions i el Tercer Sector Social per la provisió de serveis d’atenció a les persones. Suport en les accions d’incidència davant de males pràctiques de contractació pública.

Amb la col·laboració de GS Legal.

Principals accions que inclou el servei:

  • Circulars jurídiques
  • Accions formatives sobre novetats legislatives o temes d’interès pel conjunt del sector.
  • Resposta a consultes jurídiques en aquests dos àmbits, efectuades a través de les federacions sòcies de referència.
  • Accions de denúncia col·lectiva davant de males pràctiques identificades.
Accedeix al repositori de circulars judiques en matèria laboral. Aquest serveis és exclusiu per entitats sòcies.