FotoportadaPremis_web

Premis La Confederació 2021

Premis La Confederació 2021

Homeportada

Premis La Confederació 2021

portada

OBERTA LA CONVOCATÒRIA ALS PREMIS LA CONFEDERACIÓ 2021 - 5a Edició

Edició especial de reconeixement a iniciatives innovadores del Tercer Sector Social davant la Covid-19

L’any 2020 ha estat un any certament complex, amb una crisi sanitària provocada per la Covid-19 que ha tingut un impacte sense precedents tant a nivell social com econòmic. Però malgrat totes les dificultats, les entitats socials han estat a primera línia de la pandèmia, reforçant el seu compromís i, una vegada més, demostrant la seva capacitat de resiliència, adaptació, transformació i innovació per continuar oferint serveis a les persones amb la màxima qualitat.

Per això, davant un any excepcional, volem fer uns premis excepcionals, dedicant la cinquena edició dels Premis La Confederació a visibilitzar l’esforç que han realitzat totes les entitats del Tercer Sector Social i reconèixer experiències innovadores, creatives i valentes per adaptar-se al nou context.

Des d’una mirada àmplia, es vol premiar iniciatives que hagin suposat un alt nivell d’innovació i adequació a la situació sobrevinguda per la pandèmia, mantenint o generant oportunitats per a les persones, especialment pels col·lectius més vulnerables, creant nous serveis i productes per donar resposta a les noves necessitats socials i impulsant transformacions organitzatives o noves maneres de treballar.

A tall d’exemple les iniciatives poden ser tals com:

 • Gestió interna de les organitzacions: iniciatives innovadores per millorar l’eficiència, mantenir l’activitat, enfortir les dinàmiques de governança democràtica, cuidar a les persones que formen part de les organitzacions, facilitar la conciliació amb especial focus en les dones treballadores, mantenir la cohesió tot i la distància…
 • Generació nous productes i serveis per fer front a les noves necessitats: respostes innovadores per atendre les necessitats de les persones, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables.
 • Experiències comunitàries liderades per entitats del Tercer Sector Social: iniciatives amb alt impacte en la comunitat per donar resposta a les necessitats sobrevingudes.
 • Intercooperació per augmentar l’impacte: iniciatives de col·laboració entre entitats del Tercer Sector Social i/o amb altres agents del territori (economia social, teixit empresarial, administració pública, etc.) per millorar la resposta en el context derivat de la Covid-19.

Podeu presentar les vostres candidatures fins el 30 d’abril a les 17h

Descarregueu les bases de participació

Presenteu la vostra candidatura

Suports

Promou:

Amb el finançament de:

Amb el suport de:

equitat-genere

Equitat de Gènere

Equitat de gènere

portada

Equitat de Gènere

portada

La Confederació i la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDIPAS), en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, impulsen el Programa de gestió del canvi pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya.

Aquest programa, engegat l’any 2017, consta de diverses línies d’actuació:

LINIA D’ACTUACIÓ 1. GENERACIÓ DE CONEIXEMENT I ANÀLISI DE DADES

Sense disposar de dades no es pot conèixer quina és la situació del sector i promoure accions de millorar. És per això que una linia d’actuació clau del Programa és la generació de coneixement amb perspectiva de gènere sobre l’ocupació que genera el Tercer Sector Social de Catalunya. 

LINIA D’ACTUACIÓ 2. ELABORACIÓ D’EINES I RECURSOS ÚTILS PER LES ENTITATS

Des de l’inici del Programa s’han elaborat diversos documents d’utilitat per les entitats que volen aprofundir en l’anàlisi de l’equitat de gènere a les organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya. 

LINIA D’ACTUACIÓ 3. ACOMPANYAMENTS ESPECIALITZATS

S’ofereixen acompanyaments personalitzats i especialitzats a entitats del Tercer Sector Social que vulguin generar canvis i millores en aquesta matèria, a través de convocatòries obertes de participació.

Des de l’inici del Programa, s’han beneficiat d’aquests acompanyaments les següents entitats:

LINIA D’ACTUACIÓ 4. ACCIONS DIVULGATIVES I DE SENSIBILIZACIÓ

Realització de tallers pràctics, cicles de debat i reflexió, o altres actuacions de sensibilització pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya.

El 2020, s’ha realitzat el Cicle “Els treballs de les dones en temps de Covid-19”: tres sessions per conèixer, debatre i reflexionar conjuntament sombre l’impacte de la pandèmia en perspectiva de gènere. Amb la voluntat de posar a disposició les ponènices i reflexions generades al voltant d’aquesta qüestió, us posem a disposició els vídeo del Cicle. 

Impacte de gènere de la Covid-19. Contextualització i reptes.

Sara Moreno, professora de Sociologia de la UAB i Especialista en temps, treball i gènere. 

6 de novembre de 2020

Teletreball amb perspectiva de gènere

Amb Sara Berbel, gerent municipal de l’Ajuntament de Barcelona; Alexis Serra, director de l’Oficina per a la Reforma Horària de la Generalitat de Catalunya; i Beatriz Castillo, responsable de RSE i comounicació de la Fundació Joia.

10 de novembre de 2020

Impacte de la Covid-19 en les dones del Tercer Sector Social

Amb Montse Fernández, professora de la UPC i experta en Tercer Sector; Laia Grabulosa, directora de La Confederació; i Fina Rubio, presidenta de DDIPAS.

30 de novembre de 2020

Voleu conèixer millor el Programa?
HOME-CARRUSSEL2

Governança Democràtica

Programa de foment de la Governança Democràtica

portada

Programa de foment de la Governança Democràtica

portada

Al 2017 La Confederació va impulsar i posar en marxa el Programa de foment de la Governança La Governança Democràtica al Tercer Sector Social de Catalunya amb l’objectiu d’aprofundir en una de les seves finalitats estatutàries: la promoció de models de gestió propis de l’Economia Social. El Programa compta amb la col·laboració de la Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya) i el suport especialitzat de Vector 5, Hobest i Grup Integral.

En els darrers anys, s’ha desenvolupat el marc conceptual de la Governança Democràtica i s’han promogut diverses linies d’actuació encaminades a enfortir el Tercer Sector Social a partir del compromís i de la millora de la participació interna i la gestió democràtica. 

Algunes d’aquestes accions són, per exemple:

 • Acompanyament especialitzat a entitats socials que volen transitar cap a la Governança Democràtica
 • Elaboració d’eines i recursos útils per a les entitats
 • Tallers de divulgació i sensibilització en torn la Governança Democràtica a les organitzacions
 • Identificació de bones pràctiques de participació interna i governança democràtica
 • Creació del Laboratori de Governança Democràtica
assessorament-legal

Assessorament legal

Assessorament legal

portada

Assessorament legal

portada

Informem i assessorem a les nostres entitats sòcies en dos grans àmbits de gestió:

Relacions laborals i gestió dels equips de treball

Assessorament i actualització de novetats legislatives que afecten al marc de relacions laborals i gestió dels equips professionals de les entitats del Tercer Sector Social. Acompanyament en la negociació col·lectiva i aplicació dels convenis col·lectius sectorials. 

Amb la col·laboració de FJM Advocats

Dret administratiu i contractació pública

Assessorament i actualització de novetats legisaltives que afecten al marc de contractació pública i de relació entre les administracions i el Tercer Sector Social per la provisió de serveis d’atenció a les persones. Suport en les accions d’incidència davant de males pràctiques de contractació pública.

Amb la col·laboració de Bufet Bergós.

Principals accions que inclou el servei:

 • Circulars jurídiques
 • Accions formatives sobre novetats legislatives o temes d’interès pel conjunt del sector.
 • Resposta a consultes jurídiques en aquests dos àmbits, efectuades a través de les federacions sòcies de referència.
 • Accions de denúncia col·lectiva davant de males pràctiques identificades.
signatura

Negociació col·lectiva

Negociació col·lectiva

portada

Negociació col·lectiva

portada

Com a agent social, La Confederació neix de la voluntat de contribuir a la regulació de les relacions laborals en el Tercer Sector i és en aquest marc que entre les seves principals finalitats estatutàries està la negociació col·lectiva i el diàleg social.

Com a entitat representativa del Tercer Sector Social de Catalunya, actualment La Confederació està present i incideix en els següents convenis col·lectius sectorials d’àmbit català:

Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural

III Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i sociocultural de Catalunya

III Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i sociocultural de Catalunya

174 Descàrregues

Sector dels Serveis d’Atenció Domiciliària

V Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Atenció Domiciliària de Catalunya

V Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Atenció Domiciliària de Catalunya

146 Descàrregues

Sector de l’Acció i intervenció social amb col·lectius en risc d’exclusió

Conveni Col·lectiu de Catalunya d’Acció Social Infants, Joves, Famílies i d’altres en situació de risc 2013-2018

Conveni Col·lectiu de Catalunya d’Acció Social Infants, Joves, Famílies i d’altres en situació de risc 2013-2018

158 Descàrregues

Sector del Desenvolupament infantil
i l’Atenció Precoç

Conveni Col·lectiu de Catalunya per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç

Conveni Col·lectiu de Catalunya per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç

150 Descàrregues

Sector de la discapacitat i educació especial

Conveni Col·lectiu de treball del sector d’escoles d’educació especial de Catalunya

Conveni Col·lectiu de treball del sector d’escoles d’educació especial de Catalunya

146 Descàrregues
Conveni d’associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats

Conveni d’associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats

146 Descàrregues
Conveni de tallers per a discapacitat intel·lectual o trastorn mental de Catalunya

Conveni de tallers per a discapacitat intel·lectual o trastorn mental de Catalunya

141 Descàrregues

Cercador de convenis col·lectius

Convenis, acords i pactes col·lectius, publicats en el DOGC, els BOP o el BOE.

Convenis i acords col·lectius de treball REGCON

Consulta pública, registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball REGCON

Relacions laborals i qualitat del treball

Accés directe a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya amb informació d’interès sobre relacions laborals i qualitat del treball

serveis2

Serveis

Serveis

portada

Serveis

portada

COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL

Oferim espais de participació interna, sectorials i transversals, per avançar col·lectivament com a sector: intercooperació, coneixement, etc.

REPRESENTACIÓ I INCIDÈNCIA

Defensem el Tercer Sector Social de Catalunya. Interlocutem amb les administracions públiques i altres agents socials, polítics i econòmics per la millora del conjunt del sector.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Regulem, conjuntament amb les organitzacions sindicals, el marc de relacions laborals dels àmbits d’activitat propis del Tercer Sector Social de Catalunya.

ASSESSORAMENT LEGAL

Assessorem i informem permanentment a les nostres entitats sòcies en els àmbits laboral, organitzatiu i de contractació pública.

MODELS DE COL·LABORACIÓ PÚBLICOSOCIALS

Impulsem canvis i fomentem la millora dels models de relació entre les administracions públiques i el Tercer Sector Social per la provisió de serveis d’atenció a les persones.

RECERCA

Promovem iniciatives de recerca i generació de coneixement amb l’objectiu d’aprofundir en qüestions estratègiques d’interès pel Tercer Sector Social.

JORNADES I ACTIVITATS

Oferim a les nostres entitats sòcies jornades, tallers i càpsules formatives per promoure la millora contínua del conjunt del Tercer Sector Social.

Programes específics d’acompanyament al Tercer Sector Social

GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA

Promovem i acompanyem al Tercer Sector Social en l’enfortiment de la Governança Democràtica.