covid_19

ACTUALITAT COVID-19

FotoportadaPremis_web

Premis La Confederació 2021

Premis La Confederació 2021

Homeportada

Premis La Confederació 2021

portada

CONVOCATÒRIA ALS PREMIS LA CONFEDERACIÓ 2021 - 5a Edició (TANCADA)

Edició especial de reconeixement a iniciatives innovadores del Tercer Sector Social davant la COVID-19

L’any 2020 ha estat un any certament complex, amb una crisi sanitària provocada per la COVID-19 que ha tingut un impacte sense precedents tant a nivell social com econòmic. Però malgrat totes les dificultats, les entitats socials han estat a primera línia de la pandèmia, reforçant el seu compromís i, una vegada més, demostrant la seva capacitat de resiliència, adaptació, transformació i innovació per continuar oferint serveis a les persones amb la màxima qualitat.

Per això, davant un any excepcional, volem fer uns premis excepcionals, dedicant la cinquena edició dels Premis La Confederació a visibilitzar l’esforç que han realitzat totes les entitats del Tercer Sector Social i reconèixer experiències innovadores, creatives i valentes per adaptar-se al nou context.

Des d’una mirada àmplia, es vol premiar iniciatives que hagin suposat un alt nivell d’innovació i adequació a la situació sobrevinguda per la pandèmia, mantenint o generant oportunitats per a les persones, especialment pels col·lectius més vulnerables, creant nous serveis i productes per donar resposta a les noves necessitats socials i impulsant transformacions organitzatives o noves maneres de treballar.

A tall d’exemple les iniciatives poden ser tals com:

 • Gestió interna de les organitzacions: iniciatives innovadores per millorar l’eficiència, mantenir l’activitat, enfortir les dinàmiques de governança democràtica, cuidar a les persones que formen part de les organitzacions, facilitar la conciliació amb especial focus en les dones treballadores, mantenir la cohesió tot i la distància…
 • Generació nous productes i serveis per fer front a les noves necessitats: respostes innovadores per atendre les necessitats de les persones, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables.
 • Experiències comunitàries liderades per entitats del Tercer Sector Social: iniciatives amb alt impacte en la comunitat per donar resposta a les necessitats sobrevingudes.
 • Intercooperació per augmentar l’impacte: iniciatives de col·laboració entre entitats del Tercer Sector Social i/o amb altres agents del territori (economia social, teixit empresarial, administració pública, etc.) per millorar la resposta en el context derivat de la COVID-19.
COMPOSICIÓ DEL JURAT
 • Sra. Ariadna Manent González | Directora Adjunta de Fundació el Maresme
 • Sra. Assumpció Ros Florenza | Directora de Fundació Santa Susanna
 • Sra. Ester Vidal Pujol-Xicoy | Directora de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària. Ajuntament de Barcelona
 • Sr. Fidel Masreal Tudurí | Periodista de El Periódico de Catalunya
 • Sra. Fina Rúbio Serrano | Activista i experta en equitat de gènere
 • Sr. Francesc Hernández Torres | Cap del Servei d’Acció Social. Gerència de Serveis de Benestar Social. Diputació de Barcelona
 • Sr. Joan Segarra i Ferran | President de La Confederació
 • Sra. Itziar Ruedas Retuerto| Responsable de Polítiques d’Igualtat de PIMEC
 • Sra. Roser Hernández Gurrera | Subdirectora General d’Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya
 • Sr. Xavier Godàs Pérez | Sociòleg i especialista en moviments socials i teoria sociològica

Descarregueu les bases de participació

Suports

Promou:

Amb el finançament de:

Amb el suport de:

equitat-genere

Equitat de Gènere

Equitat de gènere

portada

Equitat de Gènere

portada

La Confederació i la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDIPAS), en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, impulsen el Programa de gestió del canvi pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya.

Aquest programa, engegat l’any 2017, consta de diverses línies d’actuació:

LINIA D’ACTUACIÓ 1. GENERACIÓ DE CONEIXEMENT I ANÀLISI DE DADES

Sense disposar de dades no es pot conèixer quina és la situació del sector i promoure accions de millorar. És per això que una linia d’actuació clau del Programa és la generació de coneixement amb perspectiva de gènere sobre l’ocupació que genera el Tercer Sector Social de Catalunya. 

LINIA D’ACTUACIÓ 2. ELABORACIÓ D’EINES I RECURSOS ÚTILS PER LES ENTITATS

Des de l’inici del Programa s’han elaborat diversos documents d’utilitat per les entitats que volen aprofundir en l’anàlisi de l’equitat de gènere a les organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya. 

LINIA D’ACTUACIÓ 3. ACOMPANYAMENTS ESPECIALITZATS

S’ofereixen acompanyaments personalitzats i especialitzats a entitats del Tercer Sector Social que vulguin generar canvis i millores en aquesta matèria, a través de convocatòries obertes de participació.

Des de l’inici del Programa, s’han beneficiat d’aquests acompanyaments les següents entitats:

LINIA D’ACTUACIÓ 4. ACCIONS DIVULGATIVES I DE SENSIBILIZACIÓ

Realització de tallers pràctics, cicles de debat i reflexió, o altres actuacions de sensibilització pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya.

El 2020, s’ha realitzat el Cicle “Els treballs de les dones en temps de Covid-19”: tres sessions per conèixer, debatre i reflexionar conjuntament sobre l’impacte de la pandèmia en perspectiva de gènere. Amb la voluntat de posar a disposició les ponències i reflexions generades al voltant d’aquesta qüestió, us posem a disposició els vídeo del Cicle. 

Impacte de gènere de la Covid-19. Contextualització i reptes.

Sara Moreno, professora de Sociologia de la UAB i Especialista en temps, treball i gènere. 

6 de novembre de 2020

Teletreball amb perspectiva de gènere

Amb Sara Berbel, gerent municipal de l’Ajuntament de Barcelona; Alexis Serra, director de l’Oficina per a la Reforma Horària de la Generalitat de Catalunya; i Beatriz Castillo, responsable de RSE i comounicació de la Fundació Joia.

10 de novembre de 2020

Impacte de la Covid-19 en les dones del Tercer Sector Social

Amb Montse Fernández, professora de la UPC i experta en Tercer Sector; Laia Grabulosa, directora de La Confederació; i Fina Rubio, presidenta de DDIPAS.

30 de novembre de 2020

Voleu conèixer millor el Programa?
HOME-CARRUSSEL2

Governança Democràtica

Programa de foment de la Governança Democràtica

portada

Programa de foment de la Governança Democràtica

portada

Al 2017 La Confederació va impulsar i posar en marxa el Programa de foment de la Governança La Governança Democràtica al Tercer Sector Social de Catalunya amb l’objectiu d’aprofundir en una de les seves finalitats estatutàries: la promoció de models de gestió propis de l’Economia Social. El Programa compta amb la col·laboració de la Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya) i el suport especialitzat de Vector 5, Hobest i Grup Integral.

En els darrers anys, s’ha desenvolupat el marc conceptual de la Governança Democràtica i s’han promogut diverses linies d’actuació encaminades a enfortir el Tercer Sector Social a partir del compromís i de la millora de la participació interna i la gestió democràtica. 

Algunes d’aquestes accions són, per exemple:

 • Acompanyament especialitzat a entitats socials que volen transitar cap a la Governança Democràtica
 • Elaboració d’eines i recursos útils per a les entitats
 • Tallers de divulgació i sensibilització en torn la Governança Democràtica a les organitzacions
 • Identificació de bones pràctiques de participació interna i governança democràtica
 • Creació del Laboratori de Governança Democràtica

Programa d’acompanyament 2021 per la millora de la Governança Democràtica al Tercer Sector Social de Catalunya

La Confederació ha impulsat la convocatòria de l’any 2021 del programa d’acompanyament amb la voluntat que, en coherència amb els seus valors, la Governança Democràtica esdevingui un tret diferenciador del Tercer Sector Social de Catalunya

Les 4 entitats que rebran l’esmentat acompanyament al llarg de l’any són:

1.- FUNDACIÓ PRIVADA ÀURIA | Igualada

2.- FEDAIA | Barcelona

3.- FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT | Juneda

4.- FUNDACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ | Berga

assessorament-legal

Assessorament legal

Assessorament legal

portada

Assessorament legal

portada

Informem i assessorem a les nostres entitats sòcies en dos grans àmbits de gestió:

Relacions laborals i gestió dels equips de treball

Assessorament i actualització de novetats legislatives que afecten al marc de relacions laborals i gestió dels equips professionals de les entitats del Tercer Sector Social. Acompanyament en la negociació col·lectiva i aplicació dels convenis col·lectius sectorials. 

Amb la col·laboració de FJM Advocats

Dret administratiu i contractació pública

Assessorament i actualització de novetats legisaltives que afecten al marc de contractació pública i de relació entre les administracions i el Tercer Sector Social per la provisió de serveis d’atenció a les persones. Suport en les accions d’incidència davant de males pràctiques de contractació pública.

Amb la col·laboració de GS Legal.

Principals accions que inclou el servei:

 • Circulars jurídiques
 • Accions formatives sobre novetats legislatives o temes d’interès pel conjunt del sector.
 • Resposta a consultes jurídiques en aquests dos àmbits, efectuades a través de les federacions sòcies de referència.
 • Accions de denúncia col·lectiva davant de males pràctiques identificades.