EPI

El Tercer Sector reclama al Govern garanties d’accés als tests d’antígens per als col·lectius en situació de vulnerabilitat i mesures de suport a les entitats socials per cobrir els sobrecostos derivats de la COVID-19

Denunciem que en plena sisena onada la Generalitat de Catalunya hagi aturat la provisió de material de protecció a aquelles entitats socials que encara en rebien i que el Departament de Drets Socials no pugui garantir el pagament de sobrecostos previstos en el Decret 29/202

covid_19

ACTUALITAT COVID-19

equitat-genere

Equitat de Gènere

Equitat de gènere

portada

Equitat de Gènere

portada

La Confederació, de la mà de la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDIPAS), en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, impulsen el Programa de gestió del canvi pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya.

Aquest programa, engegat l’any 2017, consta de diverses línies d’actuació:

LINIA D’ACTUACIÓ 1. GENERACIÓ DE CONEIXEMENT I ANÀLISI DE DADES

Sense disposar de dades no es pot conèixer quina és la situació del sector i promoure accions de millorar. És per això que una linia d’actuació clau del Programa és la generació de coneixement amb perspectiva de gènere sobre l’ocupació que genera el Tercer Sector Social de Catalunya. 

LINIA D’ACTUACIÓ 2. ELABORACIÓ D’EINES I RECURSOS ÚTILS PER LES ENTITATS

Des de l’inici del Programa s’han elaborat diversos documents d’utilitat per les entitats que volen aprofundir en l’anàlisi de l’equitat de gènere a les organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya. 

LINIA D’ACTUACIÓ 3. ACOMPANYAMENTS ESPECIALITZATS

S’ofereixen acompanyaments personalitzats i especialitzats a entitats del Tercer Sector Social que vulguin generar canvis i millores en aquesta matèria, a través de convocatòries obertes de participació.

Des de l’inici del Programa l’any 2017, s’han beneficiat d’aquests acompanyaments les següents entitats:

LINIA D’ACTUACIÓ 4. ACCIONS DIVULGATIVES I DE SENSIBILIZACIÓ

Realització de tallers pràctics, cicles de debat i reflexió, o altres actuacions de sensibilització pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya.

Per l’any 2022 hem preparat 6 tallers, des del juliol fins a l’octubre. 4 de presencials sobre “Claus de la bretxa salarial de gènere: desmuntant mites i creences”, a Lleida, Girona i a Barcelona, i 2 de virtuals, sobre “Estratègies de conciliació i bretxa salarial de gènere: binomi per a la reflexió” i “Estils de lideratge i bretxa salarial de gènere dins del Tercer Sector”.
  

El 2020, es va realitzar el Cicle “Els treballs de les dones en temps de Covid-19”: tres sessions per conèixer, debatre i reflexionar conjuntament sobre l’impacte de la pandèmia en perspectiva de gènere. Amb la voluntat de posar a disposició les ponències i reflexions generades al voltant d’aquesta qüestió, us posem a disposició els vídeo del Cicle. 

Impacte de gènere de la Covid-19. Contextualització i reptes.

Sara Moreno, professora de Sociologia de la UAB i Especialista en temps, treball i gènere. 

6 de novembre de 2020

Teletreball amb perspectiva de gènere

Amb Sara Berbel, gerent municipal de l’Ajuntament de Barcelona; Alexis Serra, director de l’Oficina per a la Reforma Horària de la Generalitat de Catalunya; i Beatriz Castillo, responsable de RSE i comounicació de la Fundació Joia.

10 de novembre de 2020

Impacte de la Covid-19 en les dones del Tercer Sector Social

Amb Montse Fernández, professora de la UPC i experta en Tercer Sector; Laia Grabulosa, directora de La Confederació; i Fina Rubio, presidenta de DDIPAS.

30 de novembre de 2020

Voleu conèixer millor el Programa?
HOME-CARRUSSEL2

Governança Democràtica

Programa de foment de la Governança Democràtica

portada

Programa de foment de la Governança Democràtica

portada

Al 2017 La Confederació va impulsar i posar en marxa el Programa de foment de la Governança La Governança Democràtica al Tercer Sector Social de Catalunya amb l’objectiu d’aprofundir en una de les seves finalitats estatutàries: la promoció de models de gestió propis de l’Economia Social. El Programa compta amb la col·laboració de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament d’Empresa i Treball (Generalitat de Catalunya) i el suport especialitzat de Vector 5, Hobest i Grup Integral.

En els darrers anys, s’ha desenvolupat el marc conceptual de la Governança Democràtica i s’han promogut diverses linies d’actuació encaminades a enfortir el Tercer Sector Social a partir del compromís i de la millora de la participació interna i la gestió democràtica. 

Algunes d’aquestes accions són, per exemple:

  • Acompanyament especialitzat a entitats socials que volen transitar cap a la Governança Democràtica
  • Elaboració d’eines i recursos útils per a les entitats
  • Tallers de divulgació i sensibilització en torn la Governança Democràtica a les organitzacions
  • Identificació de bones pràctiques de participació interna i governança democràtica
  • Creació del Laboratori de Governança Democràtica

Programa d’acompanyament 2022 per la millora de la Governança Democràtica al Tercer Sector Social de Catalunya

El programa tindrà una durada de set mesos i contempla tres fases. Una primera fase -de la mà de les federacions interessades- i després ja seran les entitats de base participants les que decideixin si volen aprofundir en el tema i avançar en les fases següents. La participació en les fases més avançades (2 i 3) requereix la participació en les fases anteriors.

 

assessorament-legal

Assessorament legal

Assessorament legal

portada

Assessorament legal

portada

Informem i assessorem a les nostres entitats sòcies en dos grans àmbits de gestió:

Relacions laborals i gestió dels equips de treball

Assessorament i actualització de novetats legislatives que afecten al marc de relacions laborals i gestió dels equips professionals de les entitats del Tercer Sector Social. Acompanyament en la negociació col·lectiva i aplicació dels convenis col·lectius sectorials. 

Amb la col·laboració de FJM Advocats

Dret administratiu i contractació pública

Assessorament i actualització de novetats legisaltives que afecten al marc de contractació pública i de relació entre les administracions i el Tercer Sector Social per la provisió de serveis d’atenció a les persones. Suport en les accions d’incidència davant de males pràctiques de contractació pública.

Amb la col·laboració de GS Legal.

Principals accions que inclou el servei:

  • Circulars jurídiques
  • Accions formatives sobre novetats legislatives o temes d’interès pel conjunt del sector.
  • Resposta a consultes jurídiques en aquests dos àmbits, efectuades a través de les federacions sòcies de referència.
  • Accions de denúncia col·lectiva davant de males pràctiques identificades.
signatura

Negociació col·lectiva

Negociació col·lectiva

portada

Negociació col·lectiva

portada

Com a agent social, La Confederació neix de la voluntat de contribuir a la regulació de les relacions laborals en el Tercer Sector i és en aquest marc que entre les seves principals finalitats estatutàries està la negociació col·lectiva i el diàleg social.

Com a entitat representativa del Tercer Sector Social de Catalunya, actualment La Confederació està present i incideix en els següents convenis col·lectius sectorials d’àmbit català:

Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural

III Conveni col·lectiu del Lleure Educatiu i sociocultural de Catalunya

III Conveni col·lectiu del Lleure Educatiu i sociocultural de Catalunya

2368 Descàrregues
Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya 2022, 23 i 24

Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya 2022, 23 i 24

175 Descàrregues

Sector dels Serveis d'Atenció Domiciliària

V Conveni col·lectiu d’Empreses d’Atenció Domiciliària de Catalunya

V Conveni col·lectiu d’Empreses d’Atenció Domiciliària de Catalunya

2185 Descàrregues

Sector de l’Acció i Intervenció Social amb col·lectius en risc d’exclusió

Conveni col·lectiu de Catalunya d’Acció Social Infants, Joves, Famílies i d’altres en situació de risc 2013-2018

Conveni col·lectiu de Catalunya d’Acció Social Infants, Joves, Famílies i d’altres en situació de risc 2013-2018

2305 Descàrregues

Sector del Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

Conveni col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç

Conveni col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç

2168 Descàrregues

Sector de la Discapacitat

Escoles d'educació especial

Conveni col·lectiu de treball del sector d’escoles d’educació especial de Catalunya

Conveni col·lectiu de treball del sector d’escoles d’educació especial de Catalunya

2397 Descàrregues

Associacions per a centres de formació i atenció a discapacitats

Conveni d’associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats

Conveni d’associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats

2223 Descàrregues

Tallers discapacitat intel·lectual

Conveni de tallers per a discapacitat intel·lectual de Catalunya

Conveni de tallers per a discapacitat intel·lectual de Catalunya

2246 Descàrregues

Residències discapacitat intel·lectual

Conveni col·lectiu de treball de residències, centres de dia i llars residències per a l

Conveni col·lectiu de treball de residències, centres de dia i llars residències per a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual

816 Descàrregues

Cercador de convenis col·lectius

Convenis, acords i pactes col·lectius, publicats en el DOGC, els BOP o el BOE.

Convenis i acords col·lectius de treball REGCON

Consulta pública, registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball REGCON

Relacions laborals i qualitat del treball

Accés directe a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya amb informació d’interès sobre relacions laborals i qualitat del treball

serveis2

Serveis

Serveis

portada

Serveis

portada

COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL

Oferim espais de participació interna, sectorials i transversals, per avançar col·lectivament com a sector: intercooperació, coneixement, etc.

REPRESENTACIÓ I INCIDÈNCIA

Defensem el Tercer Sector Social de Catalunya. Interlocutem amb les administracions públiques i altres agents socials, polítics i econòmics per la millora del conjunt del sector.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Regulem, conjuntament amb les organitzacions sindicals, el marc de relacions laborals dels àmbits d’activitat propis del Tercer Sector Social de Catalunya.

ASSESSORAMENT LEGAL

Assessorem i informem permanentment a les nostres entitats sòcies en els àmbits laboral, organitzatiu i de contractació pública.

MODELS DE COL·LABORACIÓ PÚBLICOSOCIALS

Impulsem canvis i fomentem la millora dels models de relació entre les administracions públiques i el Tercer Sector Social per la provisió de serveis d’atenció a les persones.

RECERCA

Promovem iniciatives de recerca i generació de coneixement amb l’objectiu d’aprofundir en qüestions estratègiques d’interès pel Tercer Sector Social.

JORNADES I ACTIVITATS

Oferim a les nostres entitats sòcies jornades, tallers i càpsules formatives per promoure la millora contínua del conjunt del Tercer Sector Social.

Programes específics d’acompanyament al Tercer Sector Social

GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA

Promovem i acompanyem al Tercer Sector Social en l’enfortiment de la Governança Democràtica.