La Confederació posa en marxa un nou grup de treball transversal: “Dones i Tercer Sector Social”

Notícies

BlogNotíciesLa Confederació posa en marxa ...

La Confederació posa en marxa un nou grup de treball transversal: “Dones i Tercer Sector Social”

El passat 5 de novembre es va constituir un nou grup de treball a La Confederació: “Dones i Tercer Sector Social”

Els resultats dels diversos Anuaris de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya impulsats per La Confederació confirmen les dones som el motor del Tercer Sector Social a Catalunya. Tres de cada quatre persones contractades al Sector són dones i és una realitat que ens configura com un sector d’activitat femení que presenta unes característiques específiques que certament determinen la manera d’abordar i entendre l’equitat de gènere a les entitats socials.

Malgrat ser un sector altament feminitzat, no hem de confondre la sobre representació de les dones amb la superació de les bretxes de gènere que malauradament encara impregnen el conjunt de la societat, i també el Tercer Sector Social. De fet, que el sector de serveis d’atenció a les persones estigui tant feminitzat no és casual: respon a la distribució estereotipada de les tasques en funció de les atribucions de gènere, i la cura de les persones, especialment a aquelles en situació d’especial vulnerabilitat o dependència, que culturalment sempre s’ha atribuït a les dones. I segurament aquesta realitat pot explicar també una de les principals dolències del sector: la manca de valor i reconeixement, tant social com econòmic, de la tasca professional vinculada a aquest àmbit d’actuació.

Aquesta caracterització del sector fa que l’abordatge de l’equitat de gènere requereixi d’altres mirades i de l’anàlisi de múltiples qüestions. En el nostre cas, la lluita no està en el foment de la presència de dones (com sí pot ser-ho en sectors com el tecnològic o l’industrial) sinó que la nostra lluita està en eradicar aquelles bretxes de gènere sovint més invisibles però que estan presents també en el Tercer Sector Social. Són múltiples les qüestions que es poden analitzar: l’ocupació que generem amb perspectiva de gènere, la presència de dones en els òrgans de govern a les entitats socials, el sostre de vidre i el terra enganxós, els lideratges femenins, el rol de les dones en la incidència política, la presencia de dones en espais de representació i visualització pública, el necessari (re)equilibri entre homes i dones en determinats àmbits d’actuació per precisament no reproduir els estereotips de gènere, la bretxa salarial, o la conciliació entre la vida professional i personal, entre tantíssimes altres qüestions relacionades.

En coherència amb els valors d’equitat i d’igualtat d’oportunitats que defensa el sector envers les persones, cal que com a Tercer Sector Social siguem exemplars i referents en aquesta matèria. Amb aquest objectiu, l’any 2018, de la mà de la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDiPAS) ja vam impulsar el Programa de gestió del canvi pel foment de l’equitat de gènere a les organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya que segueix funcionant i és també en aquest marc des d’on s’impulsa aquest nou Grup de Treball.

Els principals objectius d’aquest nou Grup de Treball, sempre des d’un punt de vista transversal i sectorial, seran, entre d’altres:

  • Generar un espai de treball, anàlisi i reflexió en el marc de La Confederació, com a organització empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya.
  • Abordar l’equitat de gènere com a Sector, la bretxa salarial, els lideratges femenins i la presència de dones en els òrgans de govern.
  • Multiplicar i estendre el coneixement que es genera en el marc del Programa de gestió del canvi pel foment de l’equitat de gènere a les organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya.
  • Involucrar a professionals, en el sentit més ampli, del Tercer Sector Social en l’eradicació de qualsevol bretxa de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya.

El Grup de Treball està obert a totes les entitats sòcies de La Confederació i a les seves entitats de base que vulguin contribuir-hi. Per tant, està obert a professionals de les entitats sòcies de La Confederació, sigui quin sigui el seu càrrec o posició dins de l’organització.

Els Grups de Treball de La Confederació són espais estables, transversals, pensants per abordar qüestions que afecten el conjunt del sector, independentment de les especificitats de cada àmbit d’activitat. Actualment ja funcionen a ple rendiment els següents grups: Formació, Ocupació i Gestió de Persones, Models de Col•laboració Publicosocial, Mapa de relacions laborals al Tercer Sector Social de Catalunya i Comunicació.

Reunió de constitució del GT "Dones i el Tercer Sector Social"