Oferta laboral: persona tècnica responsable de coordinació de projectes de La Confederació

Notícies

BlogNotíciesOferta laboral: persona tècnic...

Oferta laboral: persona tècnica responsable de coordinació de projectes de La Confederació

La Confederació necessita incorporar un perfil de tècnic/a de coordinació de projectes. Termini de recepció de CV: divendres 2 de febrer de 2024.

La Confederació del tercer sector social de Catalunya busca incorporar a la seva organització una persona tècnica responsable de la coordinació dels seus projectes.

Descripció del lloc de treball:

Gestió tècnica, desenvolupament, control i seguiment de projectes i serveis de l’organització, amb dependència directa de la direcció de La Confederació. 

Funcions

 • Gestió, desenvolupament, execució, seguiment i avaluació dels projectes, activitats i serveis a les entitats associades.
 • Gestió de les subvencions i convenis amb l’Administració Pública i organitzacions privades.
 • Disseny, redacció, presentació, seguiment, control i justificació de les subvencions i convenis, a nivell tècnic i econòmic.
 • Coordinació, participació i gestió dels espais de participació interna de La  Confederació (grups de treball transversals i comissions sectorials.
 • Relació amb serveis professionals externs.
 • Redacció de documents i sistematització de coneixement.
 • Organització d’activitats, actes i jornades vinculades als projectes.
 • Identificar oportunitats de finançament públic i privat i de col·laboració.

Perfil requerit

 • Titulació acadèmica de grau superior (Llicenciatura o grau) en l’àmbit de les ciències socials i/o humanes.
 • Experiència de mínim 5 anys en llocs similars.
 • Experiència en gestió de subvencions públiques i privades.
 • Coneixement de la normativa de subvencions a nivell estatal i autonòmic (es valorarà àmbit de finançament europeu).
 • Coneixement del tercer sector social i de l’economia social i solidària.
 • Nivell alt d’expressió escrita i oral en català i castellà, amb elevada capacitat de redacció i síntesi.
 • Nivell avançat en el domini d’eines d’ofimàtica (processador de textos, gestor de correu, fulls de càlcul, etc.
 • Coneixement d’eines de treball col·laboratives i plataformes virtuals.

Competències bàsiques

 • Compromís amb els valors que promou el tercer sector social i l’economia social i soclidària.
 • Capacitat d’organització, planificació i autogestió del temps.
 • Capacitat resolutiva i proactivitat.
 • Rigor i mètode en la manera de treballar.
 • Habilitats relacionals, empatia i resiliència.
 • Capacitat de col·laboració i treball en equip.

S’ofereix 

Contracte indefinit, incorporació immediata (febrer 2024), jornada de 37,5 hores/setmana amb flexibilitat horària i opció de treball a distància, un cop passat el període d’integració a l’equip i a les responsabilitats. Retribució de 33.000€ – 35.000€ bruts anuals.

Les persones interessades poden presentar el seu currículum vitae i una carta de motivació al correu electrònic a [email protected] fins el divendres 9 de febrer de 2024. Cal indicar en l’assumpte: CP_01-2024_Nom_cognoms.