Coneixem a… Fundació Eveho de la mà de Ferran Rodríguez

Notícies

BlogNotíciesConeixem a… Fundació Eve...

Coneixem a… Fundació Eveho de la mà de Ferran Rodríguez

Amb la sèrie d’entrevistes “Coneixem a…” volem mostrar la tasca que fan les entitats del tercer sector social des de la base. Milers d’iniciatives i entitats que volem donar a conèixer i reconèixer, destacant el seu valor d’aportació del tercer sector social, el sector sense ànim de lucre que té cura de les persones.  

1.- Ens podeu explicar breument què és la Fundació Eveho, què representa i quina feina feu i de quina entitat/federació formeu part? 

La Fundació Eveho, és una entitat vocacionada i especialitzada en l’acompanyament d’infants, adolescents i joves. Especialment ens adrecem a persones vulnerabilitzades, tutelats/es i extutelats/des i sensellarisme juvenil. Els àmbits més estratègics de la intervenció són: l’habitatge (recursos especialitzats), la formació, la inserció laboral i l’acompanyament educatiu als itineraris d’emancipació. A part de gestionar centres i pisos, cursos de formació i d’altres projectes i programes, tenim dues empreses d’inserció: Dikaia i Generamés.

La Fundació Eveho, forma part de FEPA, de fet en aquest moment ostenta la presidència, i també és membre de FEDAIA i ECAS. Creiem fermament que només des d’un tercer sector articulat, coordinat i enxarxat, aquest pot ser una solució per les persones a les que atenem i una resposta a les entitats de primer nivell. 

 

2.- Heu implementat alguna innovació en la vostra manera de treballar arran de la pandèmia? Heu vist incrementar les usuàries?

A la Fundació, com que la majoria dels serveis que gestiona son serveis essencials, la pandèmia no va provocar una deriva cap el teletreball. Tot i així, sí va generar canvis i impactes en la gestió interna dels serveis i en el suport que la entitat aporta. Cal destacar, però, que la pandèmia ens ha ajudat a iniciar un procés de digitalització, del que estem orgulloses i en treiem un gran profit, tant en la feina diària de les persones treballadores, com a l’impacte de la intervenció.

La pandèmia sí que ha fet incrementar els usuaris dels programes de sensellarisme, però més especialment les consecuències econòmiques (IPC, alimentació, energia,…) són les que han provocat no només més persones, sinó també situacions i vides més fràgils i complicades.

 

3.- Quins valors i punts forts creieu que té la vostra entitat i (què aporta al territori, heu realitzat algun tipus d’experiència innovadora, quin retorn social en positiu teniu…)

Hem centraré en un valor essencial: les persones ateses al centre de tot l’univers de la entitat.

És a dir, cualsevol àrea, àmbit, departament o equip, els seus objectius i les accions que s’en deriven tenen com a objectiu les persones ateses. La consciència que som una eina, que la entitat és una eina, i com a tal millorable i revisable en cualsevol moment, genera a Eveho, una important capacitat de reacció davant noves necessitats, perfils, o situacions.

A aquest tarannà afegim una clara aposta per la innovació. A noves necessitats, noves respostes, a nous perfils, nous models d’intervenció, a nous reptes, noves solucions, a nous problemes, forces renovades, personal format i equips empoderants.

 

4.- Des del vostre punt de vista, quins són els 3 temes clau que caldria ubicar en l’agenda política per avançar a l’assoliment dels vostres objectius?

Poder caldrà esplicitar temes claus que ja son a les agendes polítiques, però sense resposta, és a dir sense que s’en faci massa política o polítiques efectives. En aquest sentit destaco tres temes:

  • L’habitatge per les persones en etapa d’emancipació i famílies vulnerabilitzades.
  • Millora professional, salarial i cura emocional de les professionals.
  • La estigmatització i utilització política de la immigració.

 

5.- Quins són per a vosaltres els 3 principals reptes del tercer sector social a Catalunya a data d’avui?

A Eveho, considerem que el tercer sector social te passes a donar, i que cal fer-les de forma urgent, perquè s’està posant en perill l’ecosistema actual. Us apuntaré 3, que crec fermament que les hem de donar de cara endins:

  • Millorar la excel·lència de la governança, especialment a les entitats de 2on i 3er nivell.
  • La transparència i transferència entre nosaltres.
  • La reinterpretació de les intervencions, en base a les noves necessitats i a les noves realitats.

I de manera globar diria que és un repte constant generar xarxa amb la resta d’agents i sectors que conformen la comunitat, per garantir la qualitat dels itineraris de les persones a les que ens adrecem. 

Ferran Rodríguez Abella, director de la Fundació Eveho, de la que també n’és fundador.
L’objectiu fundacional de la Fundació Eveho es basa en l’atenció directa als infants, adolescents i joves vulnerables perquè esdevinguin ciutadans de ple dret i es puguin emancipar amb les mateixes oportunitats que la resta de joves. Treballem des de l’afecte, l’experiència i professionalitat que ens caracteritza. I ho fan a  través del disseny, creació i implementació de totes aquelles iniciatives, accions, serveis, centres residencials i plataformes educatives i d’inserció socio-laboral que donen resposta a les necessitats que requereixi el col·lectiu en cada moment.