Presentem els resultats de la Radiografia4 |Anuari 2021: “Presència de les dones en els òrgans de govern de les entitats socials”

Notícies

BlogNotíciesPresentem els resultats de la ...

Presentem els resultats de la Radiografia4 |Anuari 2021: “Presència de les dones en els òrgans de govern de les entitats socials”

Des de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social presentem els resultats de la 4a radiografia de l’Anuari 2021. Radiografies del Tercer Sector Social de Catalunya dedicada a conèixer l’estat i l’evolució de la presència de les dones en els òrgans de govern de les entitats socials. Al Tercer Sector Social, els òrgans de govern es refereixen a les juntes directives, en el cas de les associacions; als patronats, en el cas de les fundacions; i als consells rectors en el cas de les cooperatives d’iniciativa social. Igualment, en el cas de les associacions i cooperatives, cal destacar que el màxim òrgan de govern és l’assemblea general.

Segons les dades obtenides podem afirmar doncs que el sector, finalment, ha assolit la paritat de gènere en els òrgans de govern de les entitats socials, amb un 50,3% de presència femenina, 5 punts més que la darrera dada disponible relativa al 2018, on el tant per cent era del 45,3.

Aquesta és una dada positiva que situa al Tercer Sector Social com un sector compromès amb l’equitat de gènere i amb la transformació social, no només per la seva clara funció social, sinó també en els models de gestió i governança interna. 

Per tipologia d’entitat, la presència de dones en els òrgans de govern arriba al 84,2% en el cas de les cooperatives d’iniciativa social, i baixa al 44,1% en el cas de les fundacions. En les associacions, la dada s’aproxima a la mitjana del conjunt del sector, amb un 50,2%.

Donat que no hi ha dades anàlogues publicades sobre el conjunt del teixit empresarial català per poder-se comparar, la única referència disponible la presència de dones en els consells d’administració és de les empreses de l’IBEX-35, en les que la presència de les dones se situa en el 29,8%.

Més enllà de la dada global, l’anàlisi realitzat posa també el focus en els càrrecs de presidència, i en aquest cas, un 44,9% de les presidències estaven ocupades per dones l’any 2021. Segons forma jurídica, és també a les cooperatives d’iniciativa social on hi ha més dones que ocupen el càrrec de presidència (70%), seguit de les associacions (51,8%) i de les fundacions (35%). Tornant a agafar les dades referides a les empreses de l’IBEX-35, el percentatge de dones que ocupen càrrecs de presidència en els consells d’administració decau fins al 5,9%.

Pel que fa a l’assistència de dones en els Assemblees Generals, aquesta ha estat del 73,7% l’any 2021. Les assemblees són el màxim òrgan de govern de les associacions i de les cooperatives i estan formades pel conjunt de persones sòcies.

Cal recordar que el Tercer Sector Social és un sector altament feminitzat, no només als òrgans de govern, sinó principalment pel què fa a persones contractades (100.400 a Catalunya) on 3 de 4 quatre professionals són dones (75%).