Comença el termini de presentació per a subvencions per a l’enfortiment i reactivació de l’economia social i solidària 2023 de l’ajuntament de Barcelona

Notícies

BlogNotíciesComença el termini de presenta...

Comença el termini de presentació per a subvencions per a l’enfortiment i reactivació de l’economia social i solidària 2023 de l’ajuntament de Barcelona

Comença el termini de presentació, del 21 de març al 13 d’abril (dates provisionals en funció de la data d’aprovació definitiva de les bases reguladores)
 
Les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d’interès públic o social per la ciutat de Barcelona i que tinguin per finalitat contribuir a l’assoliment dels objectius de l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030 -Reactivació i enfortiment d’una economia per a la vida a la ciutat– així com del Pla municipal d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a la ciutat pel període 2021-2023 promovent i reforçant les línies de treball de l’Estratègia, tot incloent el desenvolupament d’elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l’economia social i solidària, com la gestió democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat, junt al treball per minimitzar l’emergència climàtica I orientar-se vers una transició justa energètica i ecològica, a la ciutat de Barcelona, donant compliment a la línia subvencional 4335 foment de l’economia cooperativa, social i solidària, dins el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona en el que es troba inclòs aquest programa de subvencions.

Els projectes han d’estar relacionats amb les següents activitats:

Activitats de reactivació, d’enfortiment intern i d’intercooperació:

 • Impulsar mesures per a la generació de noves iniciatives d’economia social i solidària a la ciutat que generin ocupació i/o mantinguin la pre-existent en termes de justícia social I desprecarització.
 • Mesures de transformació de societats mercantils, econòmiques i associatives, en organitzacions d’economia social i solidària que siguin generadores d’ocupació estable I sostenible, en termes de justícia retributiva, sense bretxes salarials, horitzontals i verticals de gènere i desprecarització del treball.
 • Impulsar mesures per enfortir i millorar les iniciatives de l’economia social i solidària ja existents.
 • Impulsar mesures per millorar la seva articulació i intercooperació generant pols tractors que puguin escalar i fer créixer l’activitat empresarial.
 • Impulsar accions pràctiques que, en el marc de minimitzar l’emergència climàtica i orientar-se vers una transició justa energètica i ecològica, siguin eines de sensibilització i difusió, impuls I visibilització de l’economia social i solidària com a model econòmic alternatiu.
 • Activitats, d’intercooperació, directament vinculades amb les línies estratègiques, palanques de suport i objectius de ciutat de l’ Estratègia ESS 2030 BCN, així com als projectes de ciutat i els grups de treball que els desenvolupen.

Poden ser beneficiàries d’aquesta convocatòria de subvencions, sempre que compleixin tots els requisits de la convocatòria i bases reguladores de la mateixa:

 •  Les persones jurídiques.
 • Les agrupacions amb personalitat jurídica de segon nivell o superior, de persones jurídiques, públiques o privades donant forma a projectes d’intercooperació d’ESS.
 • Les agrupacions sense personalitat jurídica de persones jurídiques, públiques o privades donant forma a projectes d’intercooperació d’ESS.
 • Les agrupacions de persones físiques, inclosos els/les empresaris/àries individuals, en procés de constitució d’una cooperativa d’ESS.
 • Les agrupacions de persones físiques de projectes d’economia comunitària i col·laborativa del procomú que no estiguin formalitzats.
 • Qualsevol altra forma jurídica mercantil si presenta un projecte per transformar-se en cooperativa d’ESS.                            

Per a més informació i consultes sobre les subvencions per a l’enfortiment i la reactivació de l’economia social i solidària 2023, accediu al web d’Economia Social i Solidària.