Últims dies per presentar-se a les convocatòries de subvencions de la línia 1 a la línia 5 del Departament de Drets Socials, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation

Notícies

BlogNotíciesÚltims dies per presentar-se a...

Notícies

BlogNotíciesÚltims dies per presentar-se a...

Últims dies per presentar-se a les convocatòries de subvencions de la línia 1 a la línia 5 del Departament de Drets Socials, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation

El Departament de Drets Socials, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation ha obert les convocatòries corresponents a les línies 1, 2, 3, 4 i 5 en règim de concurrència competitiva. Aquestes subvencions tenen les seves bases reguladores a l’Ordre DSO/109/2022, de 13 de maig, per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Drets Socials, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

Termini:  

El termini de presentació de sol·licitud comença a les 9:00 h del primer dia hàbil següent a la publicació de la convocatòria (publicada l’1 de juliol de 2022) fins a les 15:00 h del vintè dia hàbil, això és divendres 29 de juliol de 2022. 

El període d’execució de les actuacions subvencionables comença l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC (publicada l’1 de juliol de 2022) i fins al 31 de desembre de 2025. 

Pressupost: 

L’import màxim que es destina als projectes subvencionables és de 144.000.000 euros a càrrec dels fons europeus procedents del MRR per els exercicis 2022 i 2023, distribuïts de la següent manera: 

  • Línia 1: Inversió per a nous centres residencials i d’atenció diürna i remodelació de centres existents – 95.000.000 euros entre 2022 i 2023 
  • Línia 2: Projectes de tecnologia al servei de l’atenció i la cura de les persones – 30.000.000 euros entre 2022 i 2023 
  • Línia 3: Projectes tecnològics que contribueixin a la millora i transformació dels models de gestió dels serveis socials – 6.000.000 euros entre 2022 i 2023 
  • Línia 4: Projectes d’innovació en serveis socials – 8.000.000 euros entre 2022 i 2023 
  • Línia 5: Modernització i transformació ecològica i digital de les infraestructures residencials per a infants i adolescents tutelats i extutelats i transició energètica i mediambiental de les instal·lacions juvenils – 5.000.000 euros entre 2022 i 2023 
    • 5.1 Subvencions d’inversió per a la realització d’obres i per a l’adquisició d’equipament i maquinari per a la modernització i transformació ecològica i digital de les infraestructures residencials per a infants i adolescents tutelats i extutelats 
    • 5.2 Subvencions per finançar actuacions de transformació ecològica de les instal·lacions destinades a allotjar infants, adolescents i joves, per fer efectiva la transició energètica, ecològica i mediambiental.