Entrevista a Jordi Roman, cap de Recursos Humans de la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai)

Notícies

BlogNotíciesEntrevista a Jordi Roman, cap ...

Entrevista a Jordi Roman, cap de Recursos Humans de la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai)

Amb la voluntat de donar a conèixer la gran tasca que es fan les nostres entitats sòcies, aquest mes de maig entrevistem a en Jordi Roman, cap de Recursos Humans de FUNDESPLAI 

Ens podeu explicar breument què és Fundesplai, què representa i quina feina feu?

Des de fa més de 50 anys Fundesplai representa la convicció més absoluta de poder transformar la societat a través de l’educació en el lleure, l’acció social, la sensibilització ambiental i l’ajuda a les entitats socials.

La nostra missió és educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social amb voluntat transformadora. Això ho concretem amb un ampli ventall de programes adreçats a infants, joves, famílies, entitats del Tercer Sector i a la protecció de la natura: impuls de l’educació en el lleure, de programes per el món escolar, campanyes per a l’equitat en el lleure, formació, suport en la gestió a associacions i fundacions o iniciatives per a l’educació per a la sostenibilitat, etc.

La nostra acció és amplíssima i el nostre volum ens permet arribar a un gran número de col·lectius i participants. Al 2021, per exemple, vam arribar a més de 260.000 persones, i vam estar presents en gairebé 1.500 escoles, més de 130 esplais i projectes de lleure o assessorant i ajudant a gestionar serveis a més de 1.000 entitats, entre moltíssims altres projectes. Creiem que canviar i transformar el món és una obligació, i hi posem tot el nostre esforç i tot el nostre bagatge en aquesta finalitat, a través de la innovació, la qualitat educativa i l’atenció a les persones.

La veritat és que ens sentim molt orgullosos de tot el que fem i de com ho fem.

Com us ha canviat la manera de treballar la pandèmia de la Covid-19 i quin ha estat l’impacte sobre els col·lectius que ateneu i sobre els serveis que dueu a terme?

Com ha passat amb altres entitats socials, la pandèmia va posar a prova la nostra capacitat com a Fundació.  I varem poder donar una resposta ràpida i immediata a nivell d’emergència social, gràcies a l’esforç de totes les persones que hi treballem, als nostres projectes i a les nostres instal·lacions. 

A nivell intern va accelerar el procés de digitalització que, afortunadament, ja teníem molt avançat. Però com totes les organitzacions que atenem persones varem haver de mantenir una important activitat presencial. Totes les millores implementades i molts dels projectes que iniciats en aquell moment s’han mantingut actualment o s’han modificat, i millorat, per aquesta nova etapa. I precisament en aquesta nova etapa hem pogut atendre a moltíssims col·lectius, especialment d’infants i joves en situació de vulnerabilitat social a través de projectes molt innovadors. A més a més, aquesta etapa coincideix amb l’ampliació de la nostra seu, del nostre alberg, del nostre centre de formació i la nostra nova exposició sobre alimentació sostenible i saludable “Menja, Actua i impacta”, que des d’aquí us convido a visitar.

Des del vostre punt de vista, quins són els 3 temes clau que caldria ubicar en l’agenda política per avançar a l’assoliment dels vostres objectius?

En primer lloc demanem que el lleure educatiu tingui la consideració total com un element essencial de l’educació en el nostre país, i la consideració que el lleure sigui un d’un dret realment universal, en segon lloc, encara que ja s’han fet avenços importants en aquests dos aspectes.

Com a tercer tema clau apuntaria a que el lleure educatiu tingui un finançament adequat, eficaç i mantingut en el temps, amb noves fórmules que permetin la sostenibilitat i la continuïtat dels programes i dels projectes socials i educatius, ja que ha quedat palès que retornen a la societat exponencialment molt més de la inversió que necessiten.

Quins creus que són els 3 principals reptes del Tercer Sector Social a Catalunya a data d’avui?

El Tercer Sector Social necessita una regulació normativa específica que reconegui la seva idiosincràsia i les seves particularitats. Creiem que la futura llei del Tercer Sector  pot ser aquest instrument normatiu.

Derivat de la primera, un altre repte primordial és assolir una fórmula mes eficaç de finançament dels projectes, a través de la concertació social,  per assegurar una atenció a les persones de qualitat i rigorosa, i una ocupació digna i de qualitat a les persones professionals que la fan possible. La futura llei d’Acció Concertada seria l’exponent d’aquesta idea.

En últim lloc demanem un reconeixement real per part de l’administració que evidenciï el paper del Tercer Sector com agent de canvi social. Aquest també és un repte important, i crec que hauríem d’estar a un nivell molt més alt del que actualment ens atorga l’administració; hauríem de poder decidir i participar en algunes negociacions relacionades amb el sector social, com es fa en altres àmbits amb sindicats i patronals majoritàries.

I per acabar, què us aporta formar part de La Confederació i com podem contribuir plegats a afrontar aquests reptes?

Formar part de La Confederació ens possibilita actuar de manera conjunta i més contundent a l’hora de defensar els nostres interessos. També participar de la negociació col·lectiva sabent que La Confederació representa de forma unitària totes les entitats del sector, això dóna molta força. També rebem molta seguretat a l’hora d’interactuar amb altres agents, especialment a nivell més polític davant de l’administració pública. Hem format part de La Confederació des del seu inici i actuem sota la convicció absoluta de que les entitats juntes tenim una força imparable. 

La Fundació Catalana de l’Esplai és una entitat sense afany de lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.