“Una manera de fer. 25 anys al servei de les entitats” – Editorial de Joan Segarra i Ferran, president de La Confederació

Notícies

BlogNotícies“Una manera de fer. 25 a...

“Una manera de fer. 25 anys al servei de les entitats” – Editorial de Joan Segarra i Ferran, president de La Confederació

“Sols podem fer molt poc, junts podem fer molt”  Helen Keller – Activista, escriptora i professora nord-americana sordcega.

Aquest 2022 que tot just hem començat és any de celebració per a la nostra organització i pel conjunt del Tercer Sector Social català: La Confederació celebra el seu 25è aniversari.

Un ja llunyà 1997, mentre es publicava el primer llibre de la saga Harry Potter i s’inaugurava el Teatre Nacional de Catalunya, naixia fruit de l’acord de diverses entitats l’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya (AEISC), predecessora de l’actual Confederació. La iniciativa responia a la necessitat d’articular el sector des del tercer nivell, agrupant a la majoria de federacions del moment i posant les bases per començar a negociar amb els sindicats representatius els primers convenis col·lectius del sector social.

Aquests vint-i-cinc anys han servit per consolidar un model d’associacionisme i activisme empresarial únic. Un model basat en els valors de la iniciativa social sense afany de lucre que ens ha permès donar compliment a la missió de donar servei a les entitats, actuant com a patronal i esdevenint referent del sector per a les administracions públiques, les organitzacions sindicals i la resta d’agents socioeconòmics.

Durant aquest dilatada trajectòria hem anat definint els objectius estratègics que guien la nostra acció: interlocució, representació, incidència política, formació continua, ocupació, articulació del marc de relacions laborals, i promoció de models de gestió propis de la iniciativa social sense afany de lucre i de l’Economia Social. 

 
 
 
Tot en un procés que ha anat evolucionant i que ha contribuït de manera cabdal a reforçar la transversalitat del sector i la seva unitat d’acció.
 

Voluntat de servei per ser útils a les entitats, acompanyant-les per fer-les més fortes. La Confederació treballa cada dia per ser un reflex de les entitats que en formen part, al costat de la ciutadania, especialment dels col·lectius més vulnerables. Mirem de fer aquesta feina amb el màxim rigor, qualitat i compromís. Una manera de fer que ha caracteritzat la nostra organització des de la seva fundació, fonamentada en la transparència, la participació i la democràcia, però també en la senzillesa, l’austeritat i la honestedat. Tot això i l’aportació i implicació de totes les persones que en formen part han convertit La Confederació en una organització sana, forta i coherent.

Tenim voluntat d’aprofitar els actes de celebració d’aquest aniversari per rendir homenatge a les nostres entitats i al conjunt del sector social del país, mentre continuem reclamant el seu reconeixement, encara insuficient. Mentre tant, gràcies per formar part d’aquest gran projecte i per acompanyar-nos en el camí de construcció de respostes col·lectives per transformar la societat.

Editorial del Butlletí informatiu de La Confederació, gener de 2022