La Confederació i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya compareixen al Parlament per defensar la Llei del tercer sector social de Catalunya

Notícies

BlogNotíciesLa Confederació i la Taula d&#...

La Confederació i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya compareixen al Parlament per defensar la Llei del tercer sector social de Catalunya

El dimarts dia 6 de febrer han comparegut al Parlament de Catalunya, en sessió ordinària, La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, representada pel seu president Jordi Roman, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, representada per la seva presidenta Francina Alsina, i la Plataforma d’Infància de Catalunya de la Taula del Tercer Sector Social.
 

El dimarts dia 6 de febrer han comparegut al Parlament de Catalunya, en sessió ordinària, La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, representada pel seu president Jordi Roman, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, representada per la seva presidenta Francina Alsina, i la PINCAT, la Plataforma d’Infància de Catalunya de la Taula del Tercer Sector Social.

A la compareixença les dues entitats representatives del tercer sector social de Catalunya han defensat la llei del tercer sector social i l’absoluta urgència i necessitat que aquesta s’aprovi el més aviat possible. “Aquesta és una llei essencial per a les persones i per al país. La Llei del Tercer Sector Social és necessària, oportuna, urgent i viable”, han reblat unànimament.

La proposició de llei, registrada per La Confederació i la Taula el 25 de maig del 2022, porta doncs un any i mig de tràmit a la cambra catalana i esperem que s’aprovi el més aviat possible, ja que el tercer sector social considera imprescindible establir un marc jurídic propi perquè, el fet de no disposar d’una normativa específica, comporta dificultats importants per a les entitats socials a l’hora de portar a terme la seva acció social, de reconèixer la seva tasca d’interès general, d’impulsar polítiques públiques i d’interlocució amb les administracions. Per això reclamen tenir un marc legal que reconegui la feina i contribució essencial de les entitats socials a l’hora de garantir els drets, el benestar i la protecció de les persones en situació o risc d’exclusió social; que asseguri la seva participació en el codisseny i coproducció de les polítiques públiques i que doti d’un finançament just i adequat al sector, tal i com tenen altres territoris de l’Estat espanyol.

Les 3.000 entitats socials que formen part del tercer sector social català tenen una llarga trajectòria al país i un rol actiu en la provisió dels serveis socials. Aquestes organitzacions acompanyen i ofereixen suports essencials a gairebé 2.000.000 de persones en situació de vulnerabilitat a Catalunya (amb una població total de 8 milions de persones) en tots els àmbits (pobresa i exclusió, inserció laboral, salut, lleure, educació, discapacitat, trastorn mental, malalties, migració i refugi, entre altres) i en totes les franges d’edat (infància i adolescència, joventut, persones adultes i gent gran). La seva tasca està orientada a defensar els seus drets socials i empoderar-les perquè tinguin una vida digna i autònoma. Moltes d’aquestes entitats han sorgit des de la mateixa societat civil organitzada, promovent la participació i implicació de la ciutadania i el voluntariat.

Cal acabar amb aquest greuge comparatiu. Les entitats socials hem ajudat a construir l’Estat del Benestar; som capaces de donar resposta a les emergències socials, però també als reptes socials actuals i de futur i som mur de contenció de les conseqüències de la pobresa, l’exclusió i les desigualtats, però continuem sense tenir un marc legal que ens reconegui” ha recordat Francina Alsina, presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. “Aprovar aquesta llei significa preservar el tercer sector, preservar les entitats, preservar les persones treballadores i, especialment, preservar els drets de les persones més vulnerables de la societat” ha remarcat el president de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, Jordi Roman. 

La proposició de Llei del Tercer Sector Social -presentada per La Confederació i la Taula amb el consens del sector i el suport en la tramitació de pràcticament tots els grups parlamentaris- vol garantir la participació del tercer sector social en el disseny, l’execució, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques, a més de recollir mesures de foment i finançament que assegurin la seva sostenibilitat financera i aportin seguretat jurídica, establint sistemes de finançament estables i adaptats a les necessitats socials i de les persones perquè les entitats no hagin de dependre de l’actual model de la subvenció.

La vocació de les persones treballadores per treballar al tercer sector social no és suficient. És prioritari millorar les condicions laborals de més de 100.000 persones treballadores i equiparar-les a les treballadores de la funció pública, igual feina igual salari. I això només es podrà aconseguir amb un finançament adequat” ha reblat en aquest sentit Jordi Roman. “L’aprovació no es pot frenar ni dilatar més. És urgent que les entitats socials tinguin aquest marc jurídic. Anem tard i no podem esperar més […] Us demanem que feu un pas endavant i que passeu d’un reconeixement implícit a un de garantit per llei, amb suport institucional i amb un finançament adequat” ha instat Francina Alsina.

Ambdues organitzacions apel·len a la responsabilitat dels membres del Parlament perquè la Llei del Tercer Sector Social sigui aprovada amb caràcter urgent perquè és essencial per a les persones i per al país. Ara es tanca la fase de les compareixences i, a continuació, està prevista la d’esmenes.