Coneixem a… FEATE i el seu projecte “Equipaments per un envelliment saludable i sostenible” de la mà de Montse Falguera, presidenta de la federació.

Notícies

BlogNotíciesConeixem a… FEATE i el s...

Coneixem a… FEATE i el seu projecte “Equipaments per un envelliment saludable i sostenible” de la mà de Montse Falguera, presidenta de la federació.

Amb la sèrie d’entrevistes “Coneixem a…” volem mostrar la tasca que fan les entitats del tercer sector social des de la base. Milers d’iniciatives i entitats que volem donar a conèixer i reconèixer, destacant el seu valor d’aportació del tercer sector social, el sector sense ànim de lucre que té cura de les persones.  

1.- Ens podeu explicar breument què és FEATE i quina tasca fa?

FEATE, la Federació d’Entitats d’Atenció a l’Envelliment, agrupa més de seixanta centres catalans sense ànim de lucre. Fa més de 30 anys, des de l’any 1991, que defensem i representem els interessos de l’àmbit de l’envelliment (entitats sense ànim de lucre, persones ateses i famílies) davant l’administració i la societat; i vetllem per uns serveis de qualitat que donin resposta a les seves necessitats. Formem part de La Confederació i de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i així poder augmentar la nostra incidència. 

 

2.- Com us ha canviat la manera de treballar la pandèmia de la COVID-19? Heu implementat alguna innovació en la vostra manera de treballar arran de la pandèmia? 

Cada centre de FEATE ha fet el seu procés de millora arran de la pandèmia de la Covid-19. S’han aplicat reorganitzacions per unitats de convivència, s’ha posat de manifest l’enorme importància del treball en equip, s’han millorat infraestructures,  s’han aplicacat mesures preventives, i un llarg etc de millores per assegurar la millor qualitat en l’atenció de les nostres usuàries. Fins i tot, un centre ha creat un documental per narrar l’experiència viscuda i els aprenentatges assolits.

 

3.- Quins valors i punts forts creieu que té la vostra entitat i què aporta al territori? Heu realitzat algun tipus d’experiència innovadora? 

Totes les entitats sòcies, especialment les que tenen més anys d’història, han hagut de fer esforços per modernitzar-se: la professionalització de la plantilla, la renovació del projecte, l’adequació a les normatives o la reforma dels edificis, entre d’altres, han estat els grans reptes d’aquests últims anys.

aquests reptes i les exigències actuals han donat pas a la creació del projecte “Equipaments per un envelliment saludable i sostenible” en el qual estem treballant des del 2022, projecte reconegut com una de les “10 Bones idees per canviar el món 2022” de Barcelona + Sostenible, del qual n’estem molt orgulloses.

Volem desenvolupar un model de residència i espais d’atenció a les persones grans per tal de disposar d’equipaments per un envelliment més saludable i més sostenible. En aquest sentit hem definit un total de 8 eixos estratègics. Quatre eixos saludables: atenció centrada en la persona, acompanyament final de vida, ètica i qualitat assistencial; i quatre eixos sostenibles: sostenibilitat ambiental, sostenibilitat econòmica, acció comunitària i governança democràtica.

Alguns dels eixos ja tenen una eina que permet diagnosticar la situació de cada entitat; pels eixos que no en tenen, volem desenvolupar una eina d’autodiagnosi i la posterior implementació en les entitats. I acompanyarem a les entitats a assolir aquest repte, com sempre hem fet a la FEATE al llarg de la seva història.

És un model holístic i transversal que es pot aplicar a altres equipaments. I així ho hem fet amb Alena, el projecte Singular compartit amb Vector5 i BATEC, que ha estat reconegut per l’Ajuntament de Barcelona com una bona idea per canviar el món 2022.

 

4.- Des del vostre punt de vista, quins són els 3 temes clau que caldria ubicar en l’agenda política per avançar a l’assoliment dels vostres objectius?

Amb tal de millorar la qualitat de l’atenció que donem, i millorar les condicions de les nostres professionals, els 3 temes clau que haurien d’estar en l’agenda política del país són:

– Millorar de les tarifes per prestació de serveis d’atenció residencial, centre de dia i atenció domiciliària.

– Fer fectives unes polítiques enfocades al reconeixement professional del sector.

– Aprovar el que al sector anomenem el triple marc legislatiu: la Llei del tercer sector social de Catalunya, la Llei de l’economia social i solidària i la Llei d’Acció Concertada, regular a favor de les entitats del tercer sector la concertació social.

I afegiriem un quart tema, molt impòrtant pels nostres serveis, i per a tot el sector: la culminació de la coordinació de l’atenció social i sanitària.

 

I per acabar, quins són els 3 principals reptes del tercer sector social a Catalunya a data d’avui?

En primer lloc incrementar el reconeixement de les entitats socials ubicades en tot el territori del país com a agents dinamitzadors de la societat i de l’economia. En segon lloc, mantenir l’altaveu que canalitza a través de les entitats del tercer sector, les necessitats no suficientment ateses del conjunt de la població. I per últim, però no menys important, incrementar la confiança en la nostra singularitat d’entitats socials com a element clau per a la transformació social a favor de les persones.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Montserrat Falguera, presidenta de FEATE i part de l’equip directiu de la federació. 

FEATE recentment ha canviat el seu logotip, que us presentem aquí, i en breu renovarà el seu loc web, per ser encara més accessible, transparent i operativa.