Coneixem a …: GEDI Cooperativa

Notícies

BlogNotíciesConeixem a …: GEDI Coope...

Coneixem a …: GEDI Cooperativa

Amb la sèrie d’entrevistes “Coneixem a…” volem mostrar la tasca que fan les entitats del tercer sector social des de la base. Milers d’iniciatives i entitats que volem donar a conèixer i reconèixer, destacant el seu valor d’aportació del tercer sector social, el sector sense ànim de lucre que té cura de les persones.  

Assemblea extraordinària de GEDI el de març de 2023 a Can Colomé, Sant Climent de Llobregat.

1.- Ens podeu explicar breument què és la cooperativa GEDI, què representa i quina feina feu? 

Al gener del 1990, neix la cooperativa GEDI, una alternativa empresarial per l’autoocupació i per la gestió democràtica de mercats. Portem ja 33 anys mantenint la vigència de la nostra finalitat, i alhora, fent les primeres passes en la consecució de la nostra visió d’empresa democràtica, on els béns són compartits i els seus usos públics, generant rèdits i invertint-los per fer-ho posible.

Som més de 400 professionals d’arreu de Catalunya i de molt diverses disciplines. Agrupem un gran nombre de projectes empresarials, vinculats pel desig de produir béns i serveis amb la màxima rendibilitat social, per innovar i intercooperar, sempre amb les persones i la comunitat com a centre de la nostra intervenció.

Formem part de la Federació de Cooperatives de Treball – Cooperatives d’Iniciativa Social, d’ECAS, de FEDAIA, de la XES, de Coop57, entitats i federacions que ens permeten intercooperar, aprendre, compartir, recolzar-nos.

2.- Us ha canviat la manera de treballar la pandèmia de la COVID-19 o heu implementat alguna innovació en la vostra manera de treballar arran de la pandèmia? 

La pandèmia ens ha portat a pensar i obrir noves línies de serveis en diferents àmbits, arrel de les conseqüències directes que ha portat a la població, bàsicament en dos grans blocs: l’emergència climàtica i l’enfortiment dels entorns comunitaris.

  • Emergència climàtica: el planeta ens diu que hem d’establir un altre marc de relacions per a fer-lo sostenible i perdurable, ja que estem en un context d’emergència i això afecta molts aspectes, des de la petjada de carboni, a l’estalvi energètic o a l’aprovisionament de productes i serveis amb aquesta mirada. Però també com a possibilitat generadora d’oportunitats per a les persones amb les quals treballem i per generar consciència, en definitiva en ser agents transformadors i de canvi des de la consciència de l’impacte en l’entorn.
  • Entorns comunitaris: l’individualisme i l’aïllament porten a situacions complexes per a moltes, i el pas d’una pandèmia ha accentuat els patiments. Generar entorns de treball confortables, serveis que vinculin les persones a viure en societat, apostar per l’ajuda mútua com a oportunitat de desenvolupament i creixement personal des d’allò col·lectiu… tenim les eines i no podem renunciar en posar-les a disposició.

3.- Quins valors i punts forts destaqueu de la vostra entitat? 

Estem satisfetes de la tasca feta. Mirem enrere i en el camí destaquem els valors de la igualtat, el feminisme, el cooperativisme, la propietat compartida… i realitats com la nostra forquilla salarial que es manté exemplar des dels inicis de la cooperativa, la millora continuada de professionals, de serveis, de la gestió de mercats, de la capacitat empresarial… Tenim una dita: “volem ser una empresa rica de persones modestes”: rica en capacitat empresarial i esperit col·lectiu, modesta i generosa que procura vides dignes que aporten valor social.

Convençudes que, encara que modesta, la nostra millor aportació als reptes actuals és el mateix projecte empresarial i els seus valors. Volem continuar creixent en capacitats, en aprenentatges i en amistats.

Tenim la satisfacció de ser una empresa solvent en els mercats on opera i de gaudir d’una estructura societària forta que es troba en un moment de canvi generacional amb una massa societària rejovenida.

Com treballem? Utilitzant el nostre treball com a valor compartit i capitalitzant-lo en una cooperativa. De forma democràtica, transparent, col·laborant amb l’entorn, creant xarxes,… Experimentant amb l’economia circular, el non-profit, l’agroecologia, la rendibilitat social, l’economia col·laborativa i, sobretot, amb el cooperativisme. Així hem esdevingut una alternativa empresarial real en la gestió de mercats i on la gestió de les persones es realitza per preservar i tenir cura de la vida vers la gestió de les persones per acumular capital.

4.- Des del vostre punt de vista, quins són els 3 temes clau que caldria ubicar en l’agenda política per avançar a l’assoliment dels vostres objectius i els 3 principals reptes del tercer sector social a Catalunya a data d’avui

Hem d’exigir que es cobreixin com cal els serveis socials a nivell pressupostari, en tant que el servei a la ciutadania hauria de ser el mateix per tothom i que sigui equitatiu en les diverses administracions públiques del territori.

S’ha de posar en valor en què ens diferenciem amb altres entitats que també es diuen del Tercer Sector i que potser no compartim els mateixos valors, i l’administració pública ha de posar i valorar aquests aspectes davant d’altres models empresarials.

I per finalitzar és imprescindible que es materialitzi el triple marc legislatiu pel sector:

  • Llei de l’economia social i solidària: definir-la, els valors, qui és i qui no és, com s’haurà d’acreditar, etc.
  • Llei del tercer sector social: en fase de compareixences parlamentàries. 
  • Llei d’acció concertada: promoguda des de La Confederació, pretén regular instruments que no son contractació pública i que aposta per les entitats del sector no lucratiu d’atenció a les persones i als col·lectiu més vulnerables, o en situació de vulnerabilitat.
Voleu conèixer més sobre la cooperativa GEDI?