La Confederació celebra l’Assemblea General Ordinària 2021

Notícies

BlogNotíciesLa Confederació celebra l&#821...

Notícies

BlogNotíciesLa Confederació celebra l&#821...

La Confederació celebra l’Assemblea General Ordinària 2021

Aquest dimecres 2 de juny s’ha celebrat, telemàticament, l’Assemblea General Ordinària de La Confederació, amb l’assistència de 20 de les 23 entitats sòcies que conformen la nostra organització.

Després de la benvinguda del president, Joan Segarra, i de determinar el quòrum, suficient per realitzar l’assemblea, es van aprovar l’avaluació del Pla de Treball i el tancament econòmic del 2020. Posteriorment es varen aprovar per unanimitat també el pressupost per l’any 2021 i el pla de treball d’enguany, amb els següents eixos estratègics:

Eix 1 | Interlocució, representació i incidència política

Eix 2 | Ocupació, relacions laborals i negociació col·lectiva

Eix 3 | Model de concertació i millora de la contractació pública

Eix 4 | Formació contínua dels professionals del sector

Eix 5 | Enfortiment, sostenibilitat econòmica i millora del funcionament de La Confederació

Per acabar, abans del torn de precs i preguntes, es va posar en coneixement dels membres assistents les baixes i ratificació d’altes de nous associats, com és cas de FEPA18, nova associada des d’aquest mes de gener.

Twitter
LinkedIn