Nou informe de l’Institut Metròpoli: “La contractació pública local dels serveis d’atenció a les persones: procediment, qualitat i innovació”

Notícies

BlogNotíciesNou informe de l’Institu...

Nou informe de l’Institut Metròpoli: “La contractació pública local dels serveis d’atenció a les persones: procediment, qualitat i innovació”

Us presentem l’estudi “La contractació pública local dels serveis d’atenció a les persones: procediment, qualitat i innovació. Com avançar en la desmercantilització dels serveis municipals de gestió indirecta? ” (novembre 2023), realitzat per l’Institut Metròpoli per encàrrec de La Confederació, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

L’objectiu principal d’aquest estudi és aprofundir en el coneixement i desenvolupament de les característiques de la contractació pública a càrrec de les administracions públiques locals de Catalunya, en relació a les contractacions relatives als serveis d’atenció a les persones. L’estudi, a més, té dos objectius específics: identificar els factors que faciliten o dificulten que les entitats del tercer sector social es presentin als processos de contractació de serveis d’atenció a les persones i conèixer els criteris d’elaboració dels plecs contractuals dels contractes de serveis d’atenció a les persones i la visió del tercer sector com a proveïdor de serveis.

L’estudi incorpora, per primer cop, tècniques qualitatives per l’anàlisi de les dades, i s’ha realitzat als municipis de Barcelona, l’Hospitalet del Llobregat, Terrassa, Sabadell, Girona, Tarragona i Lleida. Ofereix també una extensa i actualitzada bibliografia sobre contractació pública a Catalunya.

DEBILITATS
AMENACES
 • Manca de recursos tècnics i humans per part de les entitats per preparar licitacions
 • Manca de coneixement /metodologia /experiència per preparar les licitacions per part de les entitats
 • Dificultats per innovar per part de les entitats
 • Canvis organitzatius interns
 • Canvis en els governs locals i equips tècnics
 • Manca de coneixement / compliment normativa per part de les AAPP
 • Manca de seguiment dels contractes per part de l’AAPP
 • Deficiències en la redacció de plecs per part de l’AAPP
 • Rol de la intervenció municipal
 • Competència desmesurada entre licitants
 • Canvis en la gestió del servei
 • Acomodament per part de les AAPP
 • Canvi climàtic
FORTALESES
OPORTUNITATS
 • Aliances
 • Experiència
 • Expertesa
 • Proximitat
 • Aliances
 • Nous mercats i cartera de serveis
 • Concertació
 • Voluntat de les AAPP de millorar processos
 • Canvis en el marc normatiu
 • Major consciència social
 • Importància de la qualitat del servei

En el DAFO ajunt us deixem un resum dels factors que incideixen en el procés de licitació pública de serveis d’atenció a les persones, d’acord amb les entitats del tercer sector.
Font: elaboració pròpia, a partir de resultats dels grups focals.