Signatura de l'”Acord per a la construcció d’un Sistema de Serveis Socials propi de Catalunya”

Notícies

BlogNotíciesSignatura de l'”Acord pe...

Signatura de l'”Acord per a la construcció d’un Sistema de Serveis Socials propi de Catalunya”

Ahir, 1 de juny, es va signar l’`”Acord per a la construcció d’un sistema de Serveis Socials propi de Catalunya”. 
El primer acord entre patronals, govern i sindicats per consolidar les bases de la construcció d’un sistema de serveis socials propi per a Catalunya.
Una fita històrica i de futur per millorar l’atenció a les persones més vulnerables, perquè no hi hagi cap servei infrafinançat i acostar l’equiparació laboral entre funció pública i privada.

La Confederació va ser present i signant, juntament amb el conseller Carles Campuzano i Canadés, les representants sindicals d’UGT Catalunya i CC.OO Catalunya, i les patronals ACRA, ACES, ACADC, la Unió, CESOCAT, CSS i UPIMIR, de l’ ”Acord per a la construcció d’un sistema de serveis socials propi de Catalunya”.

Des de La Confederació valorem molt positivament aquest Acord ja que significa una primera fita cap a la construcció d’un sistema català de serveis socials amb la voluntat de construir un model que superi l’actual infrafinançament que pateix actualment el sistema. En aquest sentit el departament de Drets Socials es compromet a fer un estudi d’escandall de costos dels serveis socials per tal d’actualitzar el cost que tenen els recursos gestionats per les entitats proveïdores, de forma rigorosa, adequada i sota criteris econòmics. Amb aquest objectiu, el Departament encarregarà l’estudi inicial a acadèmics i economistes de reconegut prestigi per realitzar una primera aproximació, que es treballarà conjuntament entre Drets Socials, Economia i Hisenda i les patronals i sindicats signants de l’acord.

A partir d’aquest estudi, el Departament de Drets Socials es compromet a fer la revisió de l’actual Cartera de serveis socials per tal de fer-la més flexible, simple i adaptable a les necessitats dels usuaris que atén, cartera que no es reforma des de l’any 2007.

En la línia de garantir la qualitat dels serveis, el pacte amb sindicats i patronals aborda també la incorporació del sistema català de serveis socials a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), que reforçarà i ampliarà les seves capacitats d’avaluació en l’àmbit dels serveis socials.

Així mateix el document fixa per a 2023 un augment del 4% (que serà retroactiu a 1 de gener) i afegeix un pagament extraordinari equivalent al 2% per fer front a l’increment dels costos energètics. L’acord compromet un increment del 5% de mitjana l’any que ve, que s’aplicarà en funció d’un estudi de costos.

Aquest Acord, doncs, sentarà les bases per millorar la qualitat dels serveis d’atenció a les persones que presten les entitats socials i, Govern, patronals i sindicats han pactat que els increments esmentats repercuteixin, entre altres, en la millora de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores del sector, en el marc de la negociació col·lectiva. En aquest sentit, les patronals s’han compromès a traslladar l’augment de tarifes a una millora salarial de forma, com a mínim, proporcional. L’objectiu és que el personal de la xarxa de serveis socials concertats o amb finançament públic de Catalunya, avancin cap a uns salaris justos, dignes i equiparables als del sistema de salut i al de funció pública. Des de La Confederació sempre hem recolzat aquest increment, que signifiquem amb la frase “igual feina, igual salari”.

Si bé l’Acord no s’acosta al 10% que des de La Confederació es reclamava, en paraules de Jordi Roman, president de La Confederació “és cert que per les entitats socials aquest acord cobreix només de manera parcial les nostres necessitats, però hem de mirar aquest acord amb un prisma de futur. Parlem d’un Acord històric i una fita de futur per millorar l’atenció a les persones més vulnerables, perquè no hi hagi cap servei infrafinançat i acostar l’equiparació laboral entre funció pública i privada”.

Per això, des de La Confederació instem a tots els signants per a seguir treballant i establir un marc de diàleg permanent per aconseguir el reconeixement del tercer sector, el seu finançament just i digne i les millores laborals de les seves professionals, amb la finalitat d’assolir la màxima excel·lència en l’atenció de les persones més vulnerables. 

Jordi Roman, president de La Confederació: “És cert que per les entitats socials aquest Acord cobreix només de manera parcial les nostres necessitats, però l’hem de mirar amb un prisma de futur. Parlem d’un Acord històric i una fita de futur per millorar l’atenció a les persones més vulnerables, perquè no hi hagi cap servei infrafinançat i acostar l’equiparació laboral entre funció pública i privada”.